Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 
Xin bấm vào hàng chữ nầy để xem toàn bộ Chợ Quê.  

Xin quư vị vui ḷng bổ khuyết Tên: Chợ, Ấp, Xă, Phường, Thị Trấn, Thị Xă, Quận, Huyện, Tỉnh cũ

 qua điện thơ: haphuonghoai@gmail.com

Xin viết Tên: Chợ, Ấp, Xă, Phường, Thị Trấn, Thị Xă,
Quận, Huyện, Tỉnh  muốn t́m:

Off VNI VIQR(Chỉ có kết quả khi dùng chữ Việt có dấu)

 

Để có kết quả như ư muốn , quư vị nên đọc qua cách xử dụng trang web nầy

 (Chỉ dẫn cách đánh tiếng Việt)

Xin tắt các cách đánh tiếng Việt khác như VPS, VietKey,VNI v.v.  trước khi t́m

VIQR(Vietnet) VNI (no shift)
Dấu Chữ Dấu Chữ
 ' (Ngoặc đơn) = Sắc
 ` (Trên Tab/no Shift) = Huyền
? (Dấu chấm hỏi) = Hỏi
 ~ (Trên Tab với Shift) = Ngă
 .(Dấu chấm) = Nặng
 + (Dấu cọng) = Dấu Ư Ơ
a( = ă
a^ = â
e^ = ê
o^ = ô
o+ = ơ
u+ = ư
dd=đ
DD=Đ
1=Sắc
2=Huyền
3=Hỏi
4=Ngă
5=Nặng
^ như ê,â
& như ư ơ
* như ă
( như đ