Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                        

Xin viết một chữ hay trọn tựa đề bài Dân Ca muốn t́m:

Off VNI VIQR (Chọn kiểu bàn chữ tiếng Việt  )

Khi viết câu Bai nhac vào Ô trên để t́m, quư vị 1.- chỉ cần dùng vài chữ liền nhau trong câu nào đó của toàn bài nhạc. (thi dụ: Bài Lư chiều chiều, ta có thể dùng vài chữ như "chiều" hay "chiều chiều")  2.- Khi gặp một bài quá dài có nhiều đọan, th́ copy đầu bài đó (Nhớ đừng copy số) rồi t́m lại sẽ có toàn bộ bài nhac. 3.- không cần đánh dấu chấm phẩy Thí dụ:  "Có nàng nàng Tô Thị, có chùa chùa Tam Thanh!" th́ có thể viết thẳng như sau: "Có nàng nàng Tô Thị có chùa chùa Tam Thanh" (bỏ dấu (,) va` (!)) Ghi chú: Những thắc mắc về khó khăn khi t́m ca dao, e-mail về  cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cải thiện, đa tạ. hph

Để có kết quả như ư muốn , quư vị nên đọc qua cách xử dụng trang web nầy

Trang Dân Ca gồm có Dân ca đă phổ nhạc (Có tên bài hát) Dân Ca nguyên thủy (Không có tựa đề) Dân Ca Miền Bắc như Giao Duyên, Đối Đáp, Ru Em, Huê T́nh, Quan Họ, Hát Đúm, Trống Quân, C̣ Lả, Xẩm Xoang, Nhà Tṛ, Chèo Thuyền, Kéo Gỗ, Chầu Văn, Sa Mạc, Bồng Mạc, Hành Văn, Lưu Thủy, B́nh Bán và Hát Vè.
Miền Trung gồm có Hát dặm, ḥ đối đáp, chèo thuyền, dệt vải, giă gạo, đưa con, ḥ nện v.v.
Miền Nam gồm có: Đưa em, Ḥ Lư, Chèo ghe, Gặt lúa và Ḥ đối đáp v.v.

Xin tắt các cách đánh tiếng Việt khác như VPS, VietKey,VNI v.v.  trước khi t́m

VIQR(Vietnet) VNI (no shift)
Dấu Chữ Dấu Chữ
 ' (Ngoặc đơn) = Sắc
 ` (Trên Tab/no Shift) = Huyền
? (Dấu chấm hỏi) = Hỏi
 ~ (Trên Tab với Shift) = Ngă
 .(Dấu chấm) = Nặng
 + (Dấu cọng) = Dấu Ư Ơ
a( = ă
a^ = â
e^ = ê
o^ = ô
o+ = ơ
u+ = ư
1=Sắc
2=Huyền
3=Hỏi
4=Ngă
5=Nặng
^ như ê,â
& như ư ơ
* như ă
( như đ