Cc Cha Mang Tn B ở H Nội

Cha B Ng nay ở số nh 128, phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa. Tn chữ Hn l Ngọc Hồ tự. Tương truyền, cha do một b họ Ng xy dựng nn, nhưng cũng c tch kể, người xy cha l m Cha B Ng nay ở số nh 128, phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa. Tn chữ Hn l Ngọc Hồ tự. Tương truyền, cha do một b họ Ng xy dựng nn, nhưng cũng c tch kể, người xy cha l một b c chồng người nước Ng (tức Trung Quốc). Hiện nay chưa r tch no đng.

Cha B Nnh, nay mang biển số nh 154 phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa. Tương truyền l nh của một b bn bnh, bn ch đậu nnh phc hậu, hay gip người ngho. Khi về gi, b đ bỏ tất cả tiền nong tch gp ra xy ngay trn đất nh mnh một ngi cha rồi xuất gia tu hnh. Sau khi b mất, dn lng đắp tượng b v đặt trn tấm đ m b vẫn dng bn hng. Tượng v bn đ đ hiện vẫn cn. Dn gọi đ l cha B Nnh. Tn chữ l Tin Phc tự.

Cha B Đ, ở số 3 phố Nh Thờ, quận Hon Kiếm. Lịch sử cha được kể như sau: đời L Thnh Tng (1460-1497) ở lng Bo Thin (tức khu vực Nh thờ Lớn, H Nội ngy nay) c một người đo được một pho tượng phật b bằng đ, bn dựng một ngi cha nhỏ để thờ ngay tại nơi đo được. Sau dn lng thấy linh thing mới gp cng, gp của xy thnh cha lớn, đn sư về trụ tr. V vậy cha c tn l cha B Đ, tn chữ l Linh Quang tự. Pho tượng đ đ bị mất trong thời Php thuộc.

Cha B Gi ở lng Ph Gia, phường Ph Thượng, quận Ty Hồ. Cha c một lai lịch kh cổ. Nguyn Ph Gia, tn nm l lng Gạ, l nơi cc vua đời Trần định cư. Một bộ phận người Chăm được đưa từ pha nam ra, đ dựng một ngi cha m sử Ton thư đ phin m l Đa-da-li. Thi y Trần Nhật Duật (1254-1330) thường tới đy đm đạo về Phật gio với vị sư người Chăm trụ tr. C thể ci tn B Gi l từ Đa-da-li m ra. Nay trong cha cn bức honh phi cổ khắc ba chữ B Gi tự.

Cha B Đanh cũng l một ngi cha dnh cho người Chăm. Ty Hồ ch ghi l vua L Thnh Tng đ cho lm một thiền viện (vừa l cha vừa l trung tm nghin cứu) ở g Phượng Chủy bn bờ Nam Hồ Ty cho người Chăm hnh đạo, gọi l Thiền viện Chu Lm, G Phượng Chủy nay l khu vực trường Chu Văn An, quận Ba Đnh. Nhưng dn th gọi l cha B Đanh. Nay cha thuộc số nh 199B phố Thụy Kh, chung với cha Chu Lm.

Cha B Mc ở phố Nguyễn Thiếp, số nh 27. Khng r lai lịch, cha cũng khng cn cổ vật, trừ tấm bia mang nin hiệu Cảnh Thịnh thứ 4 (1796) do Nguyễn Ct Địch lm đốc học ở Quốc Tử Gim soạn ni về việc tu sửa nh. Như vậy, cha cũng đ c trước đ t ra l bảy tm chục năm...

Tc giả: Diệp Hiền