Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Nghe Nhạc English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Diêu Dụng
 
Dẫn Giải
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Chữ Nôm
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
HPH
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
 

T́m Bài Trong Toàn Trang Ca Dao Tục Ngữ bằng

Nguồn: http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/ Cách Làm Sushi Roll
Sushi Roll

"Sushi can be filled with any ingredients you choose. Try smoked salmon instead of imitation crabmeat. Serve with teriyaki sauce and wasabi."
 

INGREDIENTS:
2/3 cup uncooked short-grain white rice
3 muỗng canh rice vinegar
3 muỗng canh white sugar
1 1/2 muỗng cà phê salt
4 sheets nori seaweed sheets
1/2 cucumber, peeled, cut into small strips
2 muỗng canh pickled ginger
1 avocado
1/2 pound imitation crabmeat, flaked


DIRECTIONS:
1-In a medium saucepan, bring 1 1/3 cups water to a boil. Add rice, and stir. Reduce heat, cover, and simmer for 20 minutes. In a small bowl, mix the rice vinegar, sugar ,and salt. Blend the mixture into the rice.
2-Preheat oven to 300 degrees F (150 degrees C). On a medium baking sheet, heat nori in the preheated oven 1 to 2 minutes, until warm.
3-Center one sheet nori on a bamboo sushi mat. Wet your hands. Using your hands, spread a thin layer of rice on the sheet of nori, and press into a thin layer. Arrange 1/4 of the cucumber, ginger, avocado, and imitation crabmeat in a line down the center of the rice. Lift the end of the mat, and gently roll it over the ingredients, pressing gently. Roll it forward to make a complete roll. Repeat with remaining ingredients.
4-Cut each roll into 4 to 6 slices using a wet, sharp knife.

 

     
     
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smoked Salmon Sushi Roll

"A very basic and easy way to make sushi rolls."
 

INGREDIENTS:
2 cups Japanese sushi rice
6 muỗng canh rice wine vinegar
6 sheets nori (dry seaweed)
1 avocado - peeled, pitted and sliced
1 cucumber, peeled and sliced
8 ounces smoked salmon, cut into long strips
2 muỗng canh wasabi paste


DIRECTIONS:
1-Soak rice for 4 hours. Drain rice and cook in a rice cooker with 2 cups of water. Rice must be slightly dry as vinegar will be added later.
2-Immediately after rice is cooked, mix in 6 muỗng canh rice vinegar to the hot rice. Spread rice on a plate until completely cool.
3-Place 1 sheet of seaweed on bamboo mat, press a thin layer of cool rice on the seaweed. Leave at least 1/2 inch top and bottom edge of the seaweed uncovered. This is for easier sealing later. Dot some wasabi on the rice. Arrange cucumber, avocado and smoked salmon to the rice. Position them about 1 inch away from the bottom edge of the seaweed.
4-Slightly wet the top edge of the seaweed. Roll from bottom to the top edge with the help of the bamboo mat tightly. Cut roll into 8 equal pieces and serve. Repeat for other rolls.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  Trang Chủ về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 08/15/09