Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
Cục đá lăn nghiêng, lăn ngửa

Cục đá lăn nghiêng, lăn ngửa
Tôi giơ tay tôi sửa lại nó lăn đứng
Tôi coi không xứng, tôi sửa lại nó lăn dẹp
Tôi thấy không đẹp, tôi sửa lại nó lăn tṛn
Ô này ḿnh ơi!
Giận thời nói vậy chứ dạ anh vẫn c̣n thương em.

Củi mục bà để trong rương
Hễ ai nói đến trầm hương của bà.

Củi mục th́ để trong rương

Hễ ai hỏi đến trầm hương của bà

Cùng nguyền một tấm ḷng son
Anh dầu có phụ keo sơn có trời
Sống dương gian hai đứa đôi nơi
Thác xuống âm phủ cũng nhớ lời thề xưa.

Cùng nhau căn dặn đến nơi
Chỉ non thề biển một lời đinh ninh
Bây giờ t́nh lại xa t́nh
Đó đây chểnh mảng như b́nh trôi sông
V́ ai ngăn đón gió đông
Để cho loan phượng, ngô đồng xa nhau.

Cùng nhau một bọn đi thi
Người th́ đỗ trạng kẻ th́ về không
Cùng nhau một bạn má hồng
Kẻ đă có chồng, người vẫn nằm trơ.

Kẻ đă có chồng, người vẫn nằm không

Cũng liều hồn xuống suối vàng
Thôi thôi ngọc nát hoa tàn từ đây.

Cũng mang lấy tiếng sớm chồng
Mười đêm ấp những giường không cả mười.

Cũng tại hóa công
Nên kẻ đông người bắc
Tuy ở xa lắc
Nhưng c̣n nhắc nhau hoài
Chẳng qua mang nó ghét tài
Xui anh bảng lảng duyên hài mới thôi
Thuận buồm cách dặm xa khơi
Đi sao chẳng có một lời giă nhau
Dầu sao chẳng đặng giao đầu
Gặp nhau đây than văn cũng bớt sầu nhẹ thương.

Cuốc kêu khắc khoải mùa hè
Làm thân con gái phải nghe lời chồng
Chồng mâm, chồng bát, chồng đĩa, chồng sành
Chồng ở chẳng lành chồng ra bờ tre.

Cuốc kêu khắc khoải mùa hè
Làm thân con gái phải nghe lời chồng
Chữ rằng phu xướng phụ tùy
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia.

Cuộc chung t́nh chẳng biết tính làm sao
Chàng dầu thương thiếp cũng đứng ngoài rào ngó vô.


 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15