Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
   
Anh Em Cật Ruột
 
 
Ai ơi giữ chí cho bền ()
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Xin đừng làm, nói đơn sai
Tin ḿnh đừng sợ những lời dèm pha
Anh em một họ một nhà
Thương nhau chân thật đường xa cũng gần
 
Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười
 
Anh em đóng cửa bảo nhau
 
Anh em bất nghĩa chi khèo (khoèo)
Anh dữ như mèo tôi lại như trâu
 
Anh em bất nghĩa chi tồn
 
Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em
 
Anh em bốn biển một nhà
 
Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quí hồ ở nết tới lui bằng ḷng
 
Anh em cốt nhục đồng bào ()
Vợ chồng cũng nghĩa lẽ nào chẳng thương
 
Anh em cốt nhục một nhà
Kẻ sau người trước thuận ḥa cho vui
Quư hồ ăn ở tới lui vừa ḷng
 
Anh em cột chèo
 
Anh em cột chèo như mèo với chó
 
Anh em chém đằng gọng
Ai chém nhau đằng lưỡi.
 
Anh em chém nhau đằng gọng (bề sống)
Không ai chém nhau đằng (bề) lưỡi
Lovers quarrels are soon mended
 
Anh em chín họ mười đời
Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra
 
Anh em con chú con bác
 
Anh em cùng cha khác mẹ
 
Anh em cùng mẹ khác cha
 
Anh em gạo đạo nghĩa (đạo ngăi) tiền
 
Anh em hạt máu sẻ đôi
 
Anh em hiền thậm là hiền
Bởi một đồng tiền mà đấm đá nhau
 
Anh em hiền thật là hiền
Bởi một đồng tiền làm mất ḷng nhau
 
Anh em khinh trước làng nước khinh sau
 
Anh em khúc trên khúc dưới
 
Anh em kiến giả nhất phận
 
Anh em kính trước làng nước kính sau
 
Anh em lộn kề
 
Anh em lo trước làng nước lo sau
 
Anh em một giọt máu sẻ làm đôi
 
Anh em một khí huyết dây (huyết phân)
Cũng như người có chân tay (tay chân) khác ǵ
Ai ơi lấy đấy mà suy
Có câu đường lệ trong thi để truyền
Đường lệ: Lệ luật trong nhà (gia đ́nh)
Anh em nắm nem
 
Anh em nắm nem chia đều
 
Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em ḥa thuận hai thân vui vầy
 
Anh em như chân như tay
Vợ chồng như áo, cởi ngay tức th́ (nên ĺa)
 
Anh em như chân tay
Anh nhường em kính
 
Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
 
Anh em như chông như chà
 
Anh em như dao với mác
 
Anh em như kèn với trông
 
Anh em như tay chân
 
Anh em như thể chân tay ()
Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà
 
Anh em như thể tay chân
Anh em ḥa thuận hai thân vui vầy
 
Anh em như thủ túc
 
Anh em rể
 
Anh em rể đánh nhau bể đầu
 
Anh em rể chẳng kể vào đâu
 
Anh em sảy vai, xuông cánh tay.
 
Anh em thật thậm là hiền
Chỉ một đồng tiền làm mất ḷng nhau
 
Anh em thuận hiền
Vị đồng tiền mà mất ḷng nhau
 
Anh em tính trước làng nước tính sau
 
Anh em trai ở với nhau măn đại
Chị em gái ở với nhau một thời
Dù ai nói ngược nói xuôi
Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng
 
Anh em trên dưới kính nhường
 
Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau
 
Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau.
 
Anh em xa láng giềng gần
 
Anh em, ăn ở thuận ḥa,
Chớ điều chênh lệch, người ta chê cười.
 
Anh em, hạt máu sẻ đôi.
 
Anh em, như chân với tay,
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
 
Anh em, như thể chân tay.
 
Anh em, như tre cùng khóm.
Chị em gái, như trái cau non.
 
Anh không ra anh, em không ra em
 
Anh đàng anh em đàng em
 
Anh đành hanh xó bếp
Chị xách bị đầu giường
 
Anh đi đằng đông em đi đằng tây
 
Anh đi đằng anh em đi đằng em
 
Anh đóng đanh lỗ đít chị xách bị đầu hè
 
Anh chị em đồng hao
 
Anh chị em bạn
 
Anh chị em bạn d́
 
Anh chị em con cô con cậu
 
Anh chị em dị bào
 
Anh chị em d́ dà
 
Anh chị em họ
 
Anh chị em kết nghĩa
 
Anh chị em ruột
 
Anh chị em sinh đôi
 
Anh chị em thúc bá
 
Anh chị em trong nhà dĩ ḥa vi quư
* Better a lean peace than a fat victory. OR: A bad compromise is better than a good lawsuit
 
Anh ngủ em thức, anh trực em nằm
 
Anh ra anh em ra em
 
Anh thương em vạn anh quư em ngh́n
 
Anh thay cha coi nhà coi ruộng
 
Anh thuận em ḥa là nhà có phước
 
Anh trên nanh dưới dái
Chị, như băi cứt trâu
 
Bán anh em xa mua láng giềng gần
 
Chẳng thi chẳng đỗ chẳng sao
Anh em không được người nào bỏ nhau
Phải đ̣i cho được thày Cầu.
Phải đào hết đất nhà giàu đổ đi.
 
Có chè có rượu không thiếu anh em
 
Con cô con cậu th́ xa
Con chú con bác thật là anh em
 
Dị mẫu đồng phụ
Anh em cùng cha khác mẹ
Dị phụ đồng mẫu
Anh em cùng mẹ khác cha

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15