Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
Anh lên đường ngược làm chi

 

Anh lên đường ngược làm chi
Những non cùng núi, những khe cùng đồi
Anh về Do Ngăi cùng tôi
Cửa cao nhà rộng, tiện nơi học hành.

------------------
Anh lính là anh lính ơi!
Em thương anh lính nắng nôi nhọc nhằn
Ví dù em được nâng khăn
Th́ em thu xếp cho anh ở nhà
Từ ngày anh bước chân ra
Đến kỳ canh gác ắt là đông binh
Thương anh, em để bên ḿnh
V́ việc triều đ́nh quan bắt phải đi
Thương anh đi lính hàn vi
Anh th́ vui gượng, em th́ sầu riêng.
------------------
Anh lính là anh lính ơi,
Em thương anh lính nắng nôi, sương hàn
Lính vua, lính chúa, lính làng
Ai bắt ra lính cho chàng phải đi
Thương chàng như lá đài bi
Ngày th́ dăi nắng, đêm th́ dầm mưa
Nhớ nhung ra ngẩn vào ngơ
Biết rằng quan cắt đến cơ đội nào?
------------------
Anh lui về têm năm miếng trầu cho tốt
Chuốc một chén rượu cho đầy
Đặt lên tràng kỷ, bàn xây
Anh đứng đó, em lại đứng đây
Để em thưa mẹ, để em bẩm thầy
------------------
Anh mến chậu hoa hường, anh dốc ḷng dựng xén
Ước trồng đặng bén, sớm trổ hương nồng
Ai dè đâu phải trận gió đông
Làm rơi hồng ră lục, cho hường lạt hương nồng
Dầu anh gan sắt dạ đồng
Chia t́nh cảnh ấy, sao lại không năo phiền.
------------------
Anh mong bắt cá chuồn chuồn
Khi vui nó lội khi buồn nó bay
Chim trời cá nước chi đây
Cá lội đằng cá, chuồn bay đằng chuồn.
------------------
Anh mong đi giă thuyền nào
Để em sắm sửa con dao ăn trầu
Con dao ăn trầu cho lẫn cần câu
Cái mũ đội đầu, cái dải thắt lưng
Cái chèo cho lẫn cái lưng
Sắm sanh đủ thứ xin đừng lo chi.
------------------
Anh mong đưa đón em về
Nhưng thuyền thuê lưới mượn sợ ông nhà nghề
không để cho yên
Nói năng chi nữa thêm phiền
Đầu rồng đă gối tay tiên c̣n ǵ.
------------------
Anh mong gởi cá cho chim
Chim bay ngàn dặm cá ch́m biển Đông.
------------------
Anh muốn trông
Anh lên Ba Dội anh trông
Một Dội anh trông
Hai Dội anh trông
Trống thu không ba hồi điểm chỉ
Anh ngồi anh nghĩ
Thở vắn than dài
Trúc nhớ mai
Thuyền quyên nhớ khách
Quan nhớ ngựa bạch
Bóng lại nhớ cây
Anh nhớ em đây
Biết bao giờ cho được
Đạo vợ chồng chẳng trước th́ sau
Trăm năm xin chớ quên nhau.
------------------
Anh nay con trai Hải Pḥng
Chạy tàu Phi Hổ vào trong Ninh B́nh
Thấy em thấp bé mà xinh
Anh thuận nhân t́nh, anh nắm cổ tay
Nắm rồi anh hỏi cổ tay:
Ai nặn nên trắng, ai xây nên tṛn?


 

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15