Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
 
Ẩm Thực
Cảm Nghĩ
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Liên Mạng Thành Viên
Trang Chủ
Hồng Vũ Lan Nhi 1 & 2
Phong Thủy HKH
 

 
 

 

 
 

Ca Dao Về Ong Và Ốc

Ong chê bướm chán

***

Ong chường bướm chán

***

Ong kiến c̣n có vua tôi

Huống chi loài người chẳng có nghĩa ru

***

Ong làm mật mà không được ăn

Yến làm tổ mà không được ở

***

Ong non ngứa nọc

***

Ong qua bướm lại

***

Ong vỡ tổ

***

Ốc bực ḿnh ốc

Nó vặn nó vẹo

Bèo bực ḿnh bèo

Lênh đênh mặt nước

Nước bực ḿnh nước

Tát cạn cấy khoai

Khoai bực ḿnh khoai

Đào lên cấy xuống

Muống bực ḿnh muống

Ngắt ngọn nấu canh

Anh bực ḿnh anh

Vợ con chưa có

Đêm nằm ṿ vơ

Một xó giường không

Hỏi giường có bực ḿnh không hỡi giường ?

***

Ốc chưa mang nổi thân ốc

Mà c̣n đ̣i làm cọc cho rêu

***

Ốc lậu thiên tao liên dạ vũ Thủy cấp hựu ngộ đả đầu phong

***

Ốc lặn ốc lội

***

Ốc măn ốc hút

***

Ốc mượn hồn

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 02/19/15