Home Tm Ca Dao Trợ Gip Tm Ca Dao Trang Chủ Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
   
M SỐ DNA CỦA TỔ HNG VƯƠNG


Để hiểu r truyền thuyết, huyền sử v cổ sử Việt ta hy thử đi tm m số DNA hay m số di truyền học (genetic code) của Hng Vương. Muốn thế trước hết ta phải đi tm bản thể của Hng Vương dựa trn DNA. Bản thể phải dựa vo tế bo gốc của cc Tổ Hng tức l ta phải dựa vo tế bo cuống nhau, tế bo mng nhau, tế bo bọc con của Hng Vương. Truyền thuyết kể rằng Mẹ Tổ u Cơ sinh ra một bọc trứng chim nở ra trăm Lang Hng. Tại sao Mẹ Tổ u Cơ lại sinh ra một bọc trứng chim? Theo truyền thuyết Mường Việt cổ b Ngu Cơ (u Cơ) l con Nai sao. Nhn vo hng trn G, Bầu, Cọc (Hươu) của bn Bầu Cua C Cọc tức ngnh dương, ngnh Lửa, ta thấy con Nai thuộc dng con hươu Cọc (Hươu Nọc, Hươu Đực, Hươu Mặt Trời, Lộc Tục) K Dương Vương. K Dương Vương l con của Bầu Đỏ Đế Minh (Bầu l bầu trời, Đỏ l lửa, lửa bầu trời l nh sng tức Minh), thuộc ngnh Lửa thế gian con G. G l hnh bng thế gian của thần Mặt Trời Vim Đế. Như thế Mẹ tổ u Cơ c dng mu bầu nn đẻ ra một bầu, một bọc trứng v c dng mu G l một loi chim nn bọc trứng l bọc trứng chim (Việt Dịch Bầu Cua C Cọc). Bọc trứng ny mang hnh bng của Trứng Vũ Trụ (Cosmic Egg), Bọc Trứng Tạo Ha, Sinh Tạo. Cc vua Hng thế gian (đy c thể l Hng Vương của lịch sử) v thế c một khun mặt vũ trụ, tạo sinh, tạo ha. Ni một cch khc cc vua Hng thế gian đội lốt cc vua Hng Tạo Ha, vũ trụ. Cc vua Hng lịch sử đội lốt cc vua Hng truyền thuyết. Cc Lang Hng sinh ra từ bọc Trứng Vũ Trụ hiển nhin c bản thể l Bầu (bọc, nang), bầu Tạo Ha, bầu vũ trụ, bầu trời, Trứng Vũ Trụ. Tại sao bọc trứng chim của Mẹ Tổ u Cơ chỉ sinh ra ton con trai m khng c con gi ? Mẹ Tổ u Cơ thuộc dng lửa (dương tnh), chim (chim c một khun mặt l dương, đực) v nhn theo diện dng thi dương mặt trời Vim Đế nn bọc trứng chim ny mang dương tnh trội (dominant), v thế mới sinh ra ton l con trai Lang. Bọc vũ trụ dương tức Khn dương (IO) nn l bọc Kh, bầu Gi dương, tức Đoi vũ trụ. Theo Dịch Đoi tầng vũ trụ ứng với số 3 v Đoi tầng thế gian ứng với con số 11 (Dịch c 64 quẻ chia ra lm 8 chu kỳ tuần tự, ta suy ra cc quẻ trừ đi 8 hay cộng thm 8 cho ra cc số khc cũng vẫn l một quẻ cng tn chỉ khc l ở cc tầng khc nhau). Vậy m số di truyền thứ nhất của Hng Vương mang khun mặt vũ trụ l con số 3 v khun mặt thế gian l số 11. Mẹ Tổ u Cơ c dng mu Tốn gi m từ pha bn ngoại Khảm Thần Long (Rồng Nước) v Khn Vụ Tin (chim Le Le). Di thể (gene) Tốn gi m ny của mẹ u Cơ truyền xuống Hng Vương ở ngnh dương, lửa trở thnh di thể Đoi vũ trụ kh gi dương (Tốn OII l khun mặt m của Đoi IIO). Theo Dịch Tốn vũ trụ ứng với số 6 v Tốn thế gian l 14. Vậy m số di truyền thứ nh của Hng Vương mang dng mu mẹ vũ trụ l con số 6 v mẹ thế gian l con số 14. Như thế Hng Vương ngnh Lửa dng mẹ l Đoi/Tốn (3/6 hay 11/14).

V c mạng gi Đoi vũ trụ, dng mu gi m Tốn của mẹ nn Hng Vương dng lửa mới đng đ ở Phong chu tức chu Gi v c chim biểu l con C Gi, C Lả, C Lang tức C Trắng (Lang c một nghĩa l trắng như chứng bị lang da, da ha trắng, chứng vitiligo). C Gi Lang Hng Vương c mẹ l U C (c tc giả cho rằng u Cơ l biến m của U C). U c u Cơ c mạng Tốn gi m l C Gi ci nn phụ nữ Việt, con chu u Cơ mới mang hnh ảnh Ci c lặn lội bờ ao, phất phơ hai dải yếm đo gi bay. C Gi Lang Hng Vương c cha l C Nước, C Nc, C Lạc. Cũng v c khun mặt l C Gi, C Lang, C Trắng nn mới c địa danh Bạch Hạc (C Trắng) bn bờ sng Thao (L), kinh đ cũ Phong chu của nước Văn Lang:

Hng Vương đ ở Phong chu,
Ấy nơi Bạch Hạc, hợp dng Thao Giang.
Đặt tn l nước Văn Lang.
Chia mười lăm bộ, bản chương cũng liền...
(L Ng Cc, Phạm Đnh Toi, Đại Nam quốc sử diễn ca).

Khun mặt gi dng Đoi vũ trụ ny đi với truyền thuyết Ph Đổng thin vương. Đy l vị thần hay vị anh hng văn ha c cốt l sấm dng tố, c mạng Đoi vũ trụ (v thế mới gip Hng Vương thứ 6 c mạng Đoi/Tốn đnh giặc n) (xem bi viết về Ph Đổng Thin Vương).

Mặt khc, Đoi thế gian l Bầu thế gian, l bầu, bọc nước ấm tức ao đầm, ruộng nước (bầu c một nghĩa l ao, đầm như bầu sen = ao sen = đầm sen). Hng vương thế gian c một khun mặt l ao đầm nn mới c thủ đ lấy tn l Việt Tr (Ao Việt) ở đất Phong chu, c địa danh l Hạc Tr (Ao C).

Ở ci Tạo Ha, Sinh Tạo, đi đi với khun mặt gi m Tốn, Lạc Long Qun c khun mặt sinh Tạo ci trời l Nước-Lửa ci trời l My-Chớp tức sấm mưa Chấn. Chấn vũ trụ l số 1. Ở ci thế gian, đi đi với khun mặt thế gian Non (Ni m) của u Cơ (Mẹ Tổ u Cơ c dng mu Nai ngnh Lửa, Ni dương K Dương Vương Hươu Cọc tức Cấn Non nn b đem 50 con ln ni về qu nội), Lạc Long Qun thế gian c một khun mặt l Chấn thế gian tức Biển. Theo Dịch số 9 l số Chấn thế gian tầng 2 (1 + 8 = 9). Vậy m số di truyền theo dng mu cha của Hng Vương vũ trụ l con số 1 v Hng Vương thế gian l con số 9. Hng Vương thế gian theo dng cha c m số di truyền l số 9.

Ngoi ra qua hnh ảnh hai con số 6 v 9, ta cũng thấy rất r u Cơ Tốn 6 v Lạc Long Qun Chấn 9 ngược nhau như hai con số 6 v 9. Số 6 v số 9 kết hợp chồng ln nhau thnh hnh số 8. Trong ton học số 8 để nằm ngang c một khun mặt v cực, dng lm k hiệu v cực. Điều ny cũng xc nhận thm một lần nữa l Trăm Lang Hng c một khun mặt Hư V, V Cực, Vũ Trụ. Hai số 6 (u Cơ) v 9 (Lạc Long Qun) hn phối với nhau dưới dạng chuyển động, sinh tạo sinh ra hnh nang Thi Cực hay Trứng Vũ Trụ (ở dạng m dng Lạc Long Qun) tức đẻ ra bầu, bọc Trứng Vũ Trụ Trăm Lang Hng.

Bọc Trứng Hng Vương Vũ Trụ (hay nang hay đĩa Thi Cực) cho thấy r như ban ngy l Hng Lang chia ra lm hai ngnh m dương, nước lửa. Năm mươi Lang Hng theo mẹ ln ni v 50 người cn lại theo cha xuống biển. Năm mươi người theo mẹ ln ni ứng ngnh lửa (phụ nữ Việt, con chu u Cơ mang dng mu dương nữ) với phần dương, lửa mầu trắng c hnh số 6 (số 6 l số chẵn số m, số mẹ) thuộc dng Lửa, Ni Dương K Dương Vương l cc vua Mặt Trời Nọc Lửa hừng rạng thuộc hệ Nọc, Lửa (Vim Đế, Đế Minh, K Dương Vương). Cc vua Hng Vương thế gian ngnh ny l Hng Li hay Hng K hay Hng u thuộc hệ phi K Dương Vương. Năm mươi Lang theo cha xuống biển ứng với phần m, nước, mầu đen c hnh số 9 (số 9 l số lẻ, số dương, số cha) thuộc dng Nng, Nước dương, (Thần Nng, Lạc Long Qun, Hng Vương ngnh m) thuộc hệ phi An Dương Vương. Phi nam Việt Nam, con chu Lạc Long mang dng mu m nam (nn cc ng Việt m nam phải biết thn biết phận với cc b dương nữ!). Cc vua Hng thế gian ny l Hng Lạc hay Hng An. V thế về sau mới c dạng kết hợp giữa Hng u v Hng Lạc tạo ra nước u Lạc.Đọc truyền thuyết v cổ sử Việt, ta cũng thấy cc vị Hng Vương thường gắn b chặt chẽ với con số 18. V dụ như cc vua Hng trị v 18 đời ko di suốt khoảng thời gian 2622 năm, trong truyện Sơn Tinh v Thủy Tinh, mỵ nương Ngoc Hoa đời Hng Vương thứ 18 lấy Sơn Tinh, Lang Liu vị cng tử thứ 18 lm ra bnh chưng, cng cha Tin Dung lấy Chử Đồng Tử lc 18 tuổi, vn vn...

Tại sao Hng Vương lại gắn b mật thiết với con số 18 ? Dĩ nhin con số ny phải lin hệ ruột thịt với bản thể Hng Vương nghĩa l lin hệ với cc m số di truyền vừa mới ni ở trn. Vậy ta cần phải tm nghĩa con số 18 ny trong Dịch l dựa vo cc m số di truyền 3, 6, 9.

Trước hết, như đ biết 100 Lang Hng đẻ ra từ bọc Trứng Vũ Trụ nn c mạng Đoi vũ trụ. Số 3 l số Đoi vũ trụ. Vậy ta hy nghin cứu ma phương c số trục l số 3


 
2
7
9
1
3
5
6
8
4


Ma phương 3/18 (lưu trong ma phương ny số 1 cn tương đương với 10 v số 2 tương đương với 11).

Xin nhắc qua một cht về ma phương. Ma phương (magic square) l g? Ni nm na giản dị l hnh vung thần k c 9 , trong mỗi c một con số. Đọc theo tất cả cc chiều, 3 con số cộng lại đều bằng nhau. Ma phương 3/18 c con số 3 l con số trục nằm ở giữa hnh vung v cộng cc con số theo cc chiều lại bằng 18.

Như thế trăm Lang Hng c mạng Đoi vũ trụ ứng với ma phương 3/18. Năm mươi Lang theo mẹ c dng mu Tốn thuộc ngnh lửa Cn Li. Số 6 l số Tốn. Như thế 50 Lang theo mẹ ln ni ứng với ma phương c số trục l số 6 tức ma phương 6/18. Ma phương 6/18 c con số 6 l con số trục nằm ở giữa hnh vung v tổng cộng cc con số đọc theo cc chiều lại bằng 18.
 
5
1
3
4
6
8
9
2
7


Ma phương 6/18

(lưu trong ma phương ny cũng giống như trong ma phương 3/18, số 1 cn tương đương với 10 v số 2 tương đương với 11).

Năm mươi Lang theo cha Lạc Long Qun xuống biển, nước dương, Chấn. Số 9 l số Chấn thế gian. Như thế 50 Lang theo cha xuống biển ứng với ma phương c số trục l số 9 tức ma phương 9/18.
 
8
4
6
7
9
2
3
5
1
lưu trong ma phương ny cũng giống như trong ma phương 3/18, 6/18, số 1 cn tương đương với 10 v số 2 tương đương với 11).

Tm lại trăm Lang Hng Đoi vũ trụ c ma phương 3/18. Năm mươi lang Hng Đoi/Tốn (6) ngnh mẹ, Lửa, Đế Minh-K Dương Vương c ma phương 6/18 v năm mươi lang Hng Đoi/Cấn-Chấn (9) ngnh cha, Nước, Lạc Long Qun-An Dương Vương c ma phương 9/18. Cả ba khun mặt Hng Vương đều c con số 18. Mặt khc ba ma phương 18 c ba số trục l 3 (Đoi Hng Vương vũ trụ) 6 (Tốn, dng mu mẹ u-Cơ) v 9 (Chấn, dng mu cha Lạc Long Qun) cộng lại l 3 + 6 + 9 = 18. Như thế r như ban ngy con số 18 l một m số di truyền học của Hng Vương. Điều ny giải thch tại sao trong truyền thuyết v cổ sử Việt, ta thấy con số 18 gắn b với Hng Vương.

Cũng cần ni thm một điều l th nữa l ta c con ra nước ngọt, ra ao đầm Đoi thế gian (bản thể của Hng Vương thế gian) c tn l con ba ba (ta c mn ăn nấu giả ba ba v king ăn thịt vật tổ). Ta biết con ra c mai hnh vm vũ trụ, bầu trời nn l biểu tượng cho hư v, vũ trụ ruột thịt với Dịch như ta thấy bn cạnh Phục Hy thường c con ra v con ra c mai ba thước vung của Việt Thường trn c khắc chữ nng nọc ghi lại vũ trụ tạo sinh từ thuở mở ra trời đất... (Khai Quật Kho Tng Cổ Sử Hừng Việt). Ra ba ba l ra nước ngọt ao đầm Đoi thế gian nn được đặt tn theo Dịch Hng Vương. Ba ba c cc nghĩa như sau: ba (3) ứng với ma phương 3/18, l khun mặt Hng Vương vũ trụ , ba cộng ba l 6 ứng với Tốn 6, với ma phương 6/18 l khun mặt Hng Vương dng lửa, dng mẹ v ba nhn ba l 9. Số 9 l số Chấn, ứng với ma phương 9/18, l khun mặt Hng Vương dng nước, dng cha. Ra ba ba l ra Hng Vương. Trn Bn Bầu Cua C Cọc, con Cua tương đương với con ra ba ba v cua v ra đều c mai hnh vm biểu tượng cho vm vũ trụ, vm trời, bọc kh gi. Con Cua l biểu tượng mang tnh dn gian, bnh dn của Hng Vương trong khi ra ba ba mang tnh biểu tượng bc học của Hng Vương (Việt Dịch Bầu Cua C Cọc).

Như thế, hiển nhin con số 18 l m số di truyền học của Hng Vương. Hiểu như thế rồi ta hy thử phn tch vi con số 18 lin hệ với Hng Vương trong truyền thuyết v cổ sử Việt.

Trước hết l Hng Vương lm vua được 18 đời. Con số ny thật ra thay đổi. Trong số cc ngọc phả Hng Vương hiện cn giữ lại ở Vĩnh Ph nơi c đền Hng, c quyển ghi l 17 đời, c quyển ghi 18 đời v nếu tnh cả K Dương Vương v Lạc Long Qun, c quyển ghi đến 29 đời... Nhưng phần lớn cc nh văn ha Việt Nam chọn con số 18. Vấn đề Hng Vương lm vua được 18 đời ny đ được cc nh nghin cứu cổ sử Việt tranh ci rất nhiều. Đa số đồng thuận cho rằng đy l 18 dng vua, 18 triều đại, trong mỗi triều đại c nhiều vị vua, khng phải chỉ l 18 vị vua Hng m thi (v nếu lấy khoảng thời gian 2622 năm chia cho 18 ng vua th mỗi vị cai trị trn một trăm năm). Trần Huy B nghin cứu cc ngọc phả Hng Vương đếm được đến 43 vị vua Hng. C người cho rằng con số 18 ny lấy từ 18 vị vua Hng của nước Sở (Nguyễn Phương). Ring ti, ti nghĩ l con số 18 ny d l truyền thuyết hay d l lịch sử đều c nguồn gốc từ Dịch l, từ m số di truyền của Hng Vương. Thật vậy những con số 17, 29 đời ghi trong cc ngọc phả Hng Vương khc nhau đều c thể giải thch bằng Dịch. Nếu trong ngọc phả viết 17 đời th con số 17 l con số Chấn tầng 3 (số 1 l Chấn tầng 1, số 9 l Chấn tầng 2 v 17 l Chấn tầng 3, tầng nước thế gian). Ngọc phả ny tnh theo Hng Vương thuộc dng An Dương Vương, Lạc Long Qun thế gian c bản thể Chấn nước. Ngọc phả ghi 29 đời th số 29 l số Li tầng 4 (số 5 l Li tầng 1, 13 l Li tầng 2, 21 l Li tầng 3 v 29 l Li tầng 4). Ngọc phả ny tnh theo dng K Dương Vương (v thế mới ghi l gồm cả K Dương Vương l vậy) thuộc dng mẹ u Cơ. Cn con số 18 đời hiển nhin bao gồm cả hai ngnh của Hng Vương như đ thấy qua cc ma phương ở trn.

Cn khoảng thời gian trị v của họ Hồng Bng thế gian kể từ K Dương Vương trở xuống thường cho l di 2622 năm (Đại Việt sử k ton thư), con số ny cũng đ gy ra nhiều tranh luận giữa cc nh nghin cứu truyền thuyết v cổ sử Việt từ trước tới nay. Kết quả cũng khng đi tới đu. Ti lại dựa vo Dịch l. Phn tch số 2622 c hai số đầu 26 l số Khảm tầng 4. Khảm hn phối với Li ứng với K Dương Vương. Hai số cuối 22 l số Tốn tầng 3. Tốn l bản thể của u-Cơ thuộc dng lửa Cn Li, nếu nhn theo diện thế gian l dng K Dương Vương. Vậy con số 2622 năm trị v của họ Hồng Bng thế gian ny tnh từ K Dương Vương đến Hng Vương, tnh theo dng lửa đất thế gian K Dương Vương, tnh theo Hng K, Hng u. Giản dị chỉ l thế. Lưu con số 2622 l số chẵn, số m v tnh theo dng mẹ. Trong một ngọc phả Hng Vương viết thời gian ny di 2535 năm (Trần Huy B). Phn tch ta thấy số 25 l số Chấn tầng 4 ứng với Lạc Long Qun v 35 l số Đoi tầng 5. Con số trong ngọc phải ny tnh theo Lạc Long Qun dng An Dương Vương tức Hng An hay Hng Lạc. Ta cũng thấy con số 2535 l số lẻ, số dương v tnh theo dng cha.

Kế đến, trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, nng my nương Ngọc Hoa con vị Hng Vương thứ 18 lấy Sơn Tinh. Sơn Tinh l Thần Ni Tản Vin như thế con số 18 ny dựa vo ma phương dng lửa ni dương K Dương Vương tức dng mẹ u-Cơ ứng với ma phương 6/18. Đy l l do Hng Vương dng ni Li mới gả con cho Sơn Tinh, Thần Ni Dương c mạng Li cng một dng nọc, lửa v cũng giải thch tại sao Sơn Tinh gip Hng Vương thứ 18, đời cuối cng, đnh lại An Dương Vương dng nước Thủy Tinh.

Mặt khc tn Ngọc Hoa c nghĩa l Đ Qu đẹp như Hoa. Đ tương đồng bản thể với ni dương, ni đ Sơn Tinh. Ngọc l một thứ đ qu cng dng tộc với ni đ. V vậy m Ngọc Hoa mới lấy Thần Ni Sơn Tinh.

Trong truyện Bnh Chưng, vo đời Hng Vương thứ 6, Lang Liu vị cng tử thứ 18 lm ra bnh chưng. Hng Vương thứ 6 mang dng mu Tốn số 6 của u Cơ thuộc ngnh Lửa, Hng K, Hng u. Lang Liu l cng tử thứ 18 ứng với ma phương dng ngoại 6/18. Dưới diện hnh thể, bnh chưng lm theo hnh vung đất m ruộng đồng (mặt vung chữ điền). Trong chữ Nng Nọc, hnh vung l dạng dương ha, dạng thi dương của nng vng trn O. Hnh vung l O thi dương, O Lửa, U Thi dương tức u Cơ Thi dương Thần Nữ của chng ta (Khai Quật Kho Tng Cổ Sử Hừng Việt). Ta cũng thấy r O Lửa (II) l OII (Tốn), l u Cơ c khun mặt Tốn số 6. Về hnh học, hnh vung c bốn cạnh do bốn que nọc ghp lại nn c nghĩa l bốn. Theo biến m v=b, vung = bung = bốn. Hn ngữ tứ (bốn) viết với khung hnh vung. Theo Dịch, số 4 l số Cấn, đất m (non, đồng ruộng). Như trn đ biết Cấn l dng mu ni non về pha nội lửa K Dương Vương của u Cơ. Ta cũng thấy theo duy m, bnh chưng ruột thịt với U, u-Cơ qua hnh ảnh chiếc bnh chưng gi theo hnh ci v gọi l bnh của Miền Trung. Với v cm, v = , u (v l chỗ phồng u ln, ln ở ngực phi nữ). V, u cũng c nghĩa l mẹ. Ta cũng biết bnh chưng đi đi với bnh dầy. Nếu bnh chưng l biểu tượng của u-Cơ th lc ny bnh dầy l biểu tượng của Lạc Long Qun. Tại sao gọi l bnh dầy? Theo biến m d=t (dựa = tựa), dầy = tầy = thầy. Bnh dầy l bnh Thầy Lạc Long Qun trong khi bnh chưng l bnh U, bnh u-Cơ. Bnh dầy hnh trn thường mầu trắng biểu tượng cho bầu trời, bầu vũ trụ trn, cho mặt trời nng m biểu tượng của Lạc Long Qun đi với bnh chưng vung ruộng đồng đất m u-Cơ. Nhiều nơi ở miền Bắc cn lm bnh dầy nhuộm mầu hồng tm biểu tượng cho mặt trời lặn Lạc Long Qun.

Cng cha Tin Dung con vua Hng vương thứ 3 lấy Chử Đồng Tử lc 18 tuổi.

Hng vương thứ 3 c mạng Đoi vũ trụ ứng với ma phương 3/18. V thế m Tin Dung đến tuổi 18 gặp v lấy Chử Đồng Tử. Cng cha Tin Dung c Dung l Dong (bao dung = bao dong) c nghĩa l bao, bọc (l dong dng bọc, gi bnh chưng) c dng mu gi m Tốn (6). Hiển nhin Chử Đồng Tử, Cậu B Ven Sng thuộc dng nước Chấn (9), Hng Lạc, Hng An (An Dương Vương). Bất chấp sự chống đối của vua cha Tin Dung vẫn lấy Chử Đồng Tử v duyn tiền định đ khiến hai người gặp nhau trong lc trần truồng. Ci duyn tiền định ny chnh l ci lẽ trời, ci l ha hợp m dương của trời đất, vũ trụ, cn khn. Tin Dung 6 hn phối với Chử Đồng Tử 9 l hnh bng của u Cơ 6 hn phối với Chấn 9 tạo thnh Trứng Vũ Trụ, Nang Thi Cực mang hnh ảnh bọc Trứng Hng Vương như đ thấy qua hnh ở trn. Tin Dung v Chử Đồng Tử l một thứ m dương, cn khn ha hợp tạo thnh Nhất Thể.

Tin Dung mạng kh gi vm vũ trụ, vm trời c vật biểu l ci nn l hnh vm v Chử Đồng Tử c Chử l bờ nước, Chử biến m với cừ l ci cọc cắm ở bờ nước. Chử Đồng Tử l Cu con Trai sống bn bờ nước chnh l nghĩa của chiếc cừ, chiếc cọc cắm ở bờ nước l cọc nước nn c vật biểu l cy gậy tre trn (gậy trn mang m tnh dng m, nước). Do đ Tin Dung v Chử Đồng Tử mới được một tu sĩ trao cho một cy gậy tre v một chiếc nn l v bảo linh thing ở những vật ny đy. Tới một đm kia, khi bị qun của vua cha vy hm, hai người lấy ci nn m để ln cy gậy dương để xem linh ứng ra sao. m dương giao ha. Dng tố nổi ln, hai người vụt bỗng bay ln trời (về với Đoi vũ trụ). Vng đất ở đ sụt xuống thnh một ci đầm gọi l Chằm Nhất Dạ (Đầm Một Đm). Ao đầm l Đoi thế gian. Điểm ny ăn khớp hon ton với bản thể bầu, bọc, Trứng Vũ Trụ, Sinh Tạo của hai người kết hợp lại thnh nhất thể. Ở ci trn l Bọc kh gi Đoi vũ trụ v ở ci thế gian l bọc, bầu nước ấm ao đầm.

Trước khi chấm dứt cũng xin ni tới một con số m cc nh văn ha Việt Nam đ tốn rất nhiều giấy mực l con số 15 trong cu sử ghi rằng nước Văn Lang chia ra lm 15 bộ. Theo ti, d l truyền thuyết hay lịch sử th con số 15 ny cũng ứng với ma phương 5/15. Con số 5 l con số nằm giữa chn con số từ 1 đến 9 nn ma phương 5/15 l ma phương trục của chn ma phương ứng với 9 con số. Ma phương 5/15 l ma phương trục của vũ trụ, của Tam Thế ứng với Lạc Thư. V thế ma phương ny được nghe ni tới nhiều nhất. Số 5 cũng l số Li c một khun mặt biểu tượng cho Ni Trụ Thế Gian, Ni Vũ Trụ, Ci Giữa Thế Gian, Trục Thế Giới ứng với Li K Dương Vương. V thế 15 bộ của nước Văn Lang tnh theo họ Hồng Bng thế gian kể từ K Dương Vương trở xuống th 15 bộ ny l chnh quyền trung ương, ci trục quyền hnh cai quản tất cả cc đại tộc, bộ tộc của lin bang Văn Lang, của họ Hồng Bng thế gian.

Kết Luận

Hiển nhin, r như Con cua tm cẳng hai cng, Một mai hai mắt r rng con cua l những con số 3 (11), 6 (14), 9 (17), 18... l m số di truyền học chnh yếu của Hng Vương. Như thế mỗi khi gặp những con số ny (cũng như những con số lin hệ m dương của chng) trong truyền thuyết v cổ sử Việt, ta cần phải tm nghĩa của mỗi con số theo m số di truyền học hay DNA của Hng Vương. Nới rộng ra, như đ viết nhiều lần v trong tc phẩm Ca Dao Tục Ngữ Tinh Hoa Dn Việt, tất cả cc con số, những ngy thng va, giỗ, kỵ, kỉ niệm trong văn ha Việt Nam đều phải hiểu theo nghĩa của Dịch l.

Một lần nữa, muốn hiểu thng suốt văn ha Việt, ta phải dựa vo Vũ Trụ gio, Mặt Trời gio, vo Dịch để tm hiểu. Khng nhn dưới lăng knh Dịch học th khng bao giờ hiểu thấu triệt được văn ha Việt.

Để chấm dứt cũng xin bật m l trống đồng Ngọc Lũ I l trống Hng Vương hay trống Văn Lang hay trống Hồng Bng của lịch sử. Trống Ngọc Lũ I c vnh chnh yếu l vnh số 10 c 18 con c bay v 18 con chim nước đứng. Như đ thấy ở trn, con số 18 l m số di truyền của Hng Vương, l con số căn cước của Hng Vương. Mười tm con c bay l 18 con c gi Đoi/Tốn, 18 c Lang, c Trắng hay bạch hạc (ứng vối thủ đ tn l Bạch Hạc) hay c Lả (ứng với điệu ht C Lả của con dn Hng Vương dng gi Đoi/Tốn) ứng với ngnh Hng Vương dng lửa, dng mẹ Tốn. Cn 18 chim nước đứng ứng với ngnh Hng Vương Đoi/Cấn-Chấn dng nước, dng cha Chấn. Ta cũng thấy vnh số 10 với số 10 nằm ngay bn tri của số 11, Đoi thế gian, như thế r như ban ngy vnh số 10 c một khun mặt m của Đoi 11 thế gian. Ni một cch khc vnh số 10 l vnh lin hệ ruột thịt với Đoi thế gian, vnh lin hệ với Hng Vương thế gian. 18 con c bay v 18 con chim nước đứng ở vnh số 10 mang một khun mặt Đoi thế gian ao đầm tức Hng Vương thế gian. Cc nh văn ha Việt Nam hiện nay gọi 18 con c trn trống đồng Ngọc Lũ I l c Lạc hay chim Lạc l sai. Đy l 18 con c Lang, c Gi Hng Vương mầu trắng, c bờm gi:

Con c trắng tot như bng,
Gi bay lất phất chm lng trn đầu.
(ca dao).

Ngoi ra trống Ngọc Lũ I l trống Đoi/Tốn thế gian c mặt trời c 14 nọc tia sng (số 14 l số Tốn thế gian) ứng với Hng Vương thế gian ngnh Lửa u Cơ dng Tốn (xem Giải Đọc Trống Đồng m Dương Đng Nam ).


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Ti Liệu Tham Khảo.

.Nguyễn Xun Quang:
-Khai Quật Kho Tng Cổ Sử Hừng Việt (Y Học Thường Thức, 1999).
-Ca Dao Tục Ngữ, Tinh Hoa Dn Việt (Y Học Thường Thức, 2002).
-Tiếng Việt Huyền Diệu (Hừng Việt, 2004).
-Việt Dịch Bầu Cua C Cọc (Hừng Việt, 2004).
-Giải Đọc Trống Đồng m Dương Đng Nam (đang in).
.L Ng Cc, Phạm Đnh Toi, Đại Nam quốc sử diễn ca.
.Vũ Quỳnh, Kiều Ph, Lĩnh Nam chch qui (NXB Văn Ha, 1960).
.Nguyễn Phương, Lịch Sử Lạc Việt, Đại Học, số 30, 1962.
 
BS Nguyễn Xun Quang
26 thng 04 năm 2007

 

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hong Vn, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hong Dũng
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 03/12/18