Home T́m Ca Dao Trợ Giúp T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 

Sử thuyết họ HÙNG -bài 8

          Đường dẫn (tt)

 

     A.   Thơ sử

 

      Bài thứ 1 là bài thơ treo ở điện Thái hoà hoàng cung Huế, không rõ tác giả nhưng qua khẩu khí và bố cục bài thơ có thể đoán đó cũng là  bài thơ của Phạm-sư-Mạnh  tác giả của bài thứ 2 và thứ 3 ở thế kỷ 14 đời Trần.

    Bài thơ sử số :1

                                   Văn hiến thiên niên quốc

                                   Xa thư vạn lý đồ

                                   Hồng bàng khai tịch hậu

                                   Nam phục nhất Đường Ngu

    Bài thơ sử số :2

                                   Nghỉ thuyền hà thạch tố thanh ba

                                   Lũng lại tranh nghênh xứ Bái qua

                                   Lô thủy phân ly Thao tục Lạc

                                   Văn lang nhật nguyệt Thục sơn hà

   Bài thơ sử số :3

                                   Thiên khai địa tịch lộ Tam giang

                                   Kỳ nguyệt tư du ngũ vị tằng

                                   Kiểu ngoài Bách Man hoàn Cổ lũy

                                   Quốc Tây cự chấn tráng Chân Đăng

  Những vần thơ ngắn ngủi này đã cô đọng cả lịch sử họ HÙNG thời trước công nguyên , chúng ta sẽ tuần tự ‘giải’ từng câu từng chữ trong phần sử thuyết .

 
B- Biểu tóm lược và đối chiếu :
 a - 18 Hùng triều
ein Bild

ein Bild
ein Bild
ein Bild
ein Bild

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/12/18