Home T́m Ca Dao Trợ Giúp T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

Trích từ http://VietMedia.com

Hại Người Trở Lại Hại Ḿnh


Thuở xưa, trong hàng Bà La Môn có một người dâm phụ đương lúc tuổi c̣n xuân xanh, săc duyên đằm thắm, mà trong ḷng đă mang một khối t́nh rất lai láng. Mặc đầu nàng đă có chồng, nhưng thường có tính lẳng lơ, v́ thế hằng ngày mơ tưởng việc ngoại t́nh. Tuy cái ư tưởng củ nàng muốn như vậy, nhưng ngặt v́ trong nhà c̣n chút mẹ chồng, nên nàng c̣n kiêng nể và phải đè nén ḷng dục vọng của ḿnh.

Một hôm nàng bèn nghĩ ra một mưu kế rất hiểm độc, bề ngoài th́ nàng thường giả mượn điều hiếu thảo mà đố với mẹ chồng, nên hằng ngày thường lo sắm những thức ngon vật lạ cho bà ăn uống, nhưng trong ḷng chờ cơ hội để hại bà.

Người chồng của nàng thấy vậy th́ có ư mừng thầm mà nghĩ rằng: "Ngày nay mẹ ta đă tuổi cao sức yếu, mà lại may mắn gặp được một người vợ hiền, biết lo hết bổ phân làm dâu mà chăm sóc mẹ ta được ăn no ngủ khỏe trong khi đầu bạc da nhăn như vậy, thật là một điều hết sức vui mứng."

Người dâm phụ biết chồng đă lầm kế của ḿnh rồi, bèn thừa cơ nói với chồng rằng: "Thưa chàng! Tuy thiếp đă hết ḷng nuôi dưỡng mẹ như thế, nhưng sự ấy chẳng qua là điều ở thế gian mà thôi, nên sự hiếu dưỡng cũng chưa lấy ǵ đáng gọi là mỹ măn cho lắm!

Vậy chàng cũng nên t́m một phương pháp chi khác, đặng hóa sanh độ tử cho mẹ được siêu thoát linh hồn và được văng sanh về cơi Trời mà hưởng những hạnh phúc thần tiên, th́ chúng ta mới trọn đạo làm con; chớ những vật chất ở đời nầy cũng chỉ là nó giả dối trong lúc c̣n sống mà thôi!"

Người chồng nghe vơ nói những lời tha thiết như thế, liền đáp rằng: "Nếu chúng ta muốn cho mẹ được mau siêu thăng lên cỡi Trời, th́ chỉ có một pháp của đạo Bà La Môn, là phải dùng hầm chất củi mà đốt mẹ. Nhưng ta không nỡ làm như vậy".

Người dâm phụ nghe chồng đáp th́ biết đă trúng kế của ḿnh nên nói thêm rằng: "Phải lắm! Trong đạo hạnh của ḿnh đă có pháp giải thóat siêu thăng như vậy th́ chúng ta cũng nên thi hành liền, đặng cho mẹ được lên chốn thiên đường hưởng lộc Trời, mà chúng ta cũng đền đáp được ân sanh thành nữa".

Nghe qua mấy lời cửa vợ, người chồng liền tin, chớ chẳng ngờ vợ xúi đốc làm như thế là có ư quyết hại mẹ ḿnh, nên chàng ra ngoài đồng ruộng đào một cái hầm rất lớn mà lại thật sâu, và chở củi đem chất dưới hầm, rồi đốt lửa hừng lên đỏ ḷm.

Đoạn chàng lạp lập một tiệc ở gần cái hầm, rồi trở về nhà dẫn mẹ ra đó đứng làm chủ tiệc và mới cả thảy những bà con tân khách cùng các chúng Bà La Môn đến dự và uống rượu nghe đờn.

Sau khi yến tiệc vừa xong, các tân khách đều lui về nhà, hai vợ chồng người dâm phụ bèn dẫn mẹ ra mé hầm xem, rồi th́nh ĺnh xô mẹ xuống hầm.

Người vợ tưởng chắc rằng xác thịt của mẹ chồng đă tiêu diêu tự tại nơi cơi Trời, nên giắt nhau trở về nhà.

Ngờ đâu trong hầm ấy lại có một khoản trống không có lửa, khiến bà sa vào đó mà chẳng có điều ǵ hại đến tánh mạng, nên bà có thể t́m đường chun ra được.

Khi bà ra khỏi chốn hiểm nguy rồi, th́ trời đă về khuya, bốn bề tĩnh mịch, bà lần ṃ theo đường cũ trở về nhạ Nhưng v́ đường xa và trời lại tối đen nhu mực nên bà mới gắng leo lên một nhành cây to và rậm để ẩn thân.

Trong khi bà ngồi trên cây, bỗng đâu dó một lũ ăn trộm vừa đến nghỉ tại dưới gốc. Bà liền tằng hắng một tiếng lớn, bọn trộm hoảng kinh lật đật bỏ chạy tứ tán, để lại những đồ của chúng nó đă lấy của ngườị

Đến khi trời vừa tảng sáng, bà liền leo xuống, th́ thấy những đồ châu báu và bạc tiền đầy dưới gốc nên bà lựa những món qúy giá như: vàng, bạc, ngọc, ngà, xuyến, bông tai, v.v... rồi lần lượt đem về nhà.

Con dâm phụ thấy mẹ chồng trở về, liền kinh hăi và tưởng rằng bà đă hiện hồn về nhà, nên nhắm mắt và lánh mặt cúi đầu, chẳng dám chào hỏị C̣n chồng của nàng th́ lại tưởng mẹ ḿnh đă được siêu sanh nơi cơi Trời, nay về thăm ḿnh, nên lật đật chấp tay lạy mẹ mà nói rằng: "Con nhớ vợ của con khuyên bảo dùng phương pháp "Hóa sanh độ tử, thoát kiếp siêu hồn". Nên nay em. được lên ở cơi Trời mà về thăm con, th́ con rất vui mừng".

Bà mẹ nghe con nói như vậy mới biết dâu ḿnh đă muốn hại ḿnh, nên bà "nhân kế tựu kế", nghĩa là bà dùng cái kế của người dâu đă hại bà dó mà trở lại hại nó. Bà bèn lại rằng: "Mẹ nhớ hai vợ chồng con làm phép siêu thăng cho mẹ, nên nay mẹ được giải thoát mà sanh về cơi Trời, hưởng được nhiều điều phước báọ Hai vợ chồng con ăn ở như vậy mới được trọn phần hiếu thảo".

Bà lại day mặt qua người dâu, và đưa mấy món báu cầm nơi tay mà nói rằng: "Những món: ngọc, bông tai, ṿng, vàng, xuyến nầy là vật của ông bà con cậy mẹ đem về cho con. Nhưng v́ mẹ chân yếu gối đùn, thân gầy sức mỏng, nên xách đem về chẳng đặng nhiềụ Vả lại mấy người ấy nhắn với mẹ bảo con cũng làm phép siêu thăng như con đă làm mẹ vậy, đặng con lên Thiên đường mà lăng lấy những đồ châu báu ấy c̣n rất nhiều".

Người dâm phụ nghe mẹ chồng ḿnh nói như vậy, tưởng là sự thật, nên vui mừng mà nói với chồng rằng: "Ngày nay mẹ có duyên sa xuống hầm lửa mà dược lên cơi Trời hưởng những vật lạ của báu; nhưng tiếc v́ thân mẹ già yếu, nên chẳng đem hết của về được. Vậy nếu chàng bằng ḷng cho phép thiếp làm phép siêu thăng như mẹ vậy, th́ chắc thiếp đem tất cả những đồ châu báu ấy về hết, khi ấy chúng ta sẽ trở thành đại phú gia, mặc sức cùng nhau hưởng sự sung sướng!"

Người chồng nghe vợ tỏ ư như thế, th́ cũng vui vẻ bằng ḷng, liền đào một cái hầm làm y theo cách đă thiêu mẹ ḿnh ngày trước.

Nhưng than ôi! Khi hầm lửa vừa sắp đặt xong, con dâm phụ kia liền gieo thân ḿnh xuống, của cải châu báu đâu chẳng thấy trái lại phải bị ngọn lửa thiêu đốt nóng không thể tưởng tượng và kết quả báo rùng rợn đáng làm gương cho những nàng dâu bất hiếu với mẹ chồng.

Trich sách: Gương Nhân Quả

- Hại người sẽ bị người hại
- Oán người sẽ bị người oán,
- Đánh người sẽ bị người đánh.

  

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/12/18