Home T́m Ca Dao Trợ Giúp T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
THẦN HỔ TRONG THẮNG CẢNH HƯƠNG SƠN

Trong thắng cảnh Hương Sơn ( huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà tây) có một hệ thống đền chùa mà điểm trung tân là động chùa Hương Tích. Khách hành hương hay khách du lịch đi đ̣ trên ḍng suối Yến th́ nơi đầu tiên ghé vào thăm là đền Tŕnh ở dăy núi Ngũ Nhạc.

Khu vực đền tŕnh xưa kia là rừng rậm, giang sơn của mănh hổ. Có lẽ v́ thế mà vị thần được thờ ở đền Tŕnh cũng là ḍng dơi chúa Sơn Lâm. Theo thần phả (sách ghi lịch sử của thần) các cụ ở làng Yến Vĩ kể rằng :

Vào đời Hùng Vương , có một người tên là Hùng An, ở huyện Siêu Loại, thuộc Kinh Bắc, lấy vợ họ Nguyễn tên là Liễu, ḍng dơi thần ở núi làng Yên Vĩ. Một hôm, vợ chồng vào rừng hương Sơn kiếm củi, người vợ bị mănh hổ cơng đi mất. Chồng thương vợ, đi t́m khắp trong rừng mấy ngày liền không thấy. Bỗng nghe tiếng vợ vẳng từ xa. Nh́n ra th́ không thấy người mà chỉ thấy một con hổ cái nói tiếng người ( người đàn bà ấy đă hóa Hổ), rằng " Nhân duyên của chàng với thiếp chỉ có thế thôi! Thiếp xin để lại cho chàng một đứa con". Nói rồi Hổ cái biến mất, để lại một cái bọc_ cái bào thai. Được 14 tháng, bọc tự nức ra như một bông hoa nở. Một đứa con ra đời. Chú bé có tướng mạo lạ kỳ : mặt vuông tai to được đật tên là Hùng Lang, con của Hùng An, lớ lên văn vơ đều giỏi khác thường. Giặc Ân kéo đến cướp nuớc, gây bao nhiêu tai học cho dân ta. Hùng Lang sẵn có thang gươm báo mà thần đă trao cho Bố năm xưa, đem quân đi đánh giặc, đanh đâu thắng đấy. Thắng trận, Hùng Lang về ở làng Yến Vĩ. Sau khi chết được phong làm phúc thần của làng.

Trong tín ngưỡng cổ sơ, h́nh ảnh người dũng tướng họ Hùng và h́nh ảnh mảnh hổ được đồnh nhất với nhau. làng Yến Vĩ xưa có tục lệ dùng lợn sống làm vật hiến tế vào ngày hội làng.

(ST)

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Hoàng Vân, Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/12/18