Home Tm Ca Dao Trợ Gip Tm Ca Dao Trang Chủ Ton Bộ Danh Mục English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Những ging thư Tri n 3

Ki'nh thu+a O^ng,
Xin dda  ta.  co^ng  kho'  cua?  quy'  vi. dda~  hoa`n  tha`nh Trang Ca Dao Tu.c Ngu+~, mo^.t  vie^c  la`m ra^'t quan  tro.ng va gia'  tri. hie^n nay  cho mo.i ngu+o+`i  da^n Vie^.t.
Chu'ng to^i vu+`a  ddo.c ddoa.n vie^'t  ve^` Ba`  Tru+ng, trong do co' ddoa.n:  "Vu+o+ng vo^'n ho. La.c, la.i co' mo^.t te^n  ho.  nu+a~  la`  Tru+ng. La`  con quan La.c tu+o+'ng huye^n  Mi Linh..." To^i  cho+.t  nho+'  la.i  ba`i  ho.c  ve^`  Vie^.t  su+?  khi co`n  nho?, ra(`ng  ca'c  quan nga`y  xu+a  o+?  Vie^t Nam ta dde^`u  ddu+o+c  go.i la` La.c Ha^`u, La.c  tu+o+ng, Chu+~ La.c  o+? dda^y  vi`  the^' ha^`u  nhu+ kho^ng co'  nghia~  la` ho. Tha^n  phu.  cua? Tru+ng Vu+o+ng la`  quan La.c Tu+o+'ng huye^n  Me^ Linh, ho Tru+ng.
Kho^ng hie^u?  chu'ng to^i  nho+' co'  ddu'ng kho^ng, ne^n  xin quy'  o^ng  bo?  lo^~i  cho, ne^'u co'  gi`  sai  tra'i.
Tra^n  tro.ng,
Nguye^~n  The^'  Bi`nh.

Ki'nh o^ng Bi`nh nha~ gia'm

Tru+o+'c xin ca?m ta. o^ng dda~ chi? cho cho^~ sai so't.

Thu' tha^.t vo+'i o^ng khi ddi tri'ch ba`i cho ca dao to^i chi ddo.c qua dde^? bie^'t ba`i co' dda(ng ddu+o+.c hay kho^ng cho ne^n cu~ng co thie^'u so't\. Tri' nho+' cu?a o^ng ddu'ng la('m. Nhu+ng kho^? khi ca^`n lo.ai cho^~ sai ddo' to^i pha?i bo? nguye^n ba`i vi` mi`nh dda^u co' quye^`n su+?a ba`i ngu+o+`i ta\.
Nay ki'nh

hph

Thua quy anh,

That toi khong ngo nhan duoc hoi am nhanh chong cua quy anh.

The gioi nay dep va dang song la nho nhung nguoi lam viec bang tim oc va vo vu loi nhu cac anh.

So di toi muon tim Xieu mau hay Phieu mau la vi khong nho ro cach viet the nao cho dung.

Phan khac, muon hieu ro tuong tan dien tich nao da dan den cac chu tren.

Rat tiec la doi hoi cua toi qua nhieu!

Thanh that cam on va kinh chuc quy anh doi dao suc khoe de manh tien tren con duong phuc vu Van Hoa Viet Nam.

 Nay kinh,

HungVu 

-----Original Message-----
From: Trong Nguyen [mailto:haphuonghoai@hotmail.com]
Sent: Saturday, June 26, 2004 8:09 PM
To: hungvu11@bresnan.net
Subject: RE: Xin hoi
 

Muon tim ca dao ta phai danh tieng Viet c dấu

Truoc het ta khong nen kie^'m vo+'i toa`n cau la "ba't co+m xie^'u ma^~u" ma` chi? dung 2 chu+~ nhu+  thi' du sau:  ta dung chu ba't co+m (trong trang Tục Ngữ) th ta duoc

Đy l cc cu Tục Ngữ hay Thnh Ngữ tm được:

Ăn bt cơm đầy nhớ ngy gian khổ ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 112 )

Ăn bt cơm dẻo nhớ nẻo đường đi ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 113 )

Ăn bt cơm nhớ cng ơn cha mẹ ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 114 )

Bt mồ hi đổi lấy bt cơm ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 1077 )

Chọc bt cơm đơm bt cho ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 2167 )

Học chọc bt cơm đơm chẳng kịp ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 5015 )

Một bt cơm rang bằng một sng cơm thổi ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 6744 )

Một nuộc lạt l một bt cơm ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 6894 )

Nuộc lạt bt cơm ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 8546 )

Sống về mổ mả khng sống về cả bt cơm ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 9368 )

Sợ bt cơm đầy khng sợ thầy lớn tiếng ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 9261 ) 

 

Roi bay gio ta tim chu "Xieu ma^~u" thi ta duoc

Ơn xiếu mẫu ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 8682 )

 bay gio ta kiem voi chu Phieu Mau ta duoc

Ơn phiếu mẫu ==>Phần Ghi Ch: * (cu số 8676 )

Tim trong Ca Dao khong co Mong ket qua tra loi cau hoi cua ban

Nay kinh, hph

_____________________

 

Ve^` Tru+o+'c  Trang Kế Tiếp
 

 

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 03/14/19