Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 
 
1000 Năm Trang Phục Việt Nam

 

Nancy Dương l một nghệ sĩ c niềm đam m to lớn dnh cho văn ha Đng, đặc biệt l Việt Nam, Nancy Dương đ dng nt vẽ kỹ thuật số hiện đại để thổi sức sống mới vo cc gi trị truyền thống của người Việt.
Để bổ sung cho Bộ sưu tập một số hnh ảnh về 54 Dn tộc Việt Nam xin trn trọng giới thiệu cng Qu vị v cc bạn!  

 

Nancy Dương

 


1000 năm trang phục VN (1,000 YEARS OF VIETNAMESE CLOTHING)
Theo: (blog.zing.vn) - (deviantart.com)Theo: (blog.zing.vn) - (deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (deviantart.com)


Sự tiến ha của o di Việt Nam trong lịch sử (Evolution of Vietnamese Clothing)
Theo: (blog.zing.vn) - (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) - (lilsuika.deviantart.com)


Một số hnh ảnh tư liệu m Nancy Dương đ tham khảo để thực hiện cc hnh vẽ 1000 năm trang phục VN
Theo: (blog.zing.vn)


Cc kiểu Tc v Mũ trong lịch sử Việt Nam (Hats and Hair Fashion History: Vietnam)
Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)


Theo: (blog.zing.vn) (lilsuika.deviantart.com)
Được sửa bởi hoandsg lc 04:45 PM ngy 03-08-2014

 Nguồn: Vnphoto

Nguồn: nguoidongbang

Post ngy: 04/17/15 

 

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 04/17/15