Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Khóc Nhạc Phụ: Cụ Vũ Văn Bách
 
Nhân giỗ 49 ngày
      Hà Phương Hoài - Nguyễn Đức Trọng
 
Đau đớn thay, hữu sinh ắt hữu biệt!
Kiếp phù du như hoa nở rồi tàn,
Sau một đời ngang dọc, dọc ngang;
Phận hiếu tử tránh sao hàng lệ đổ!
 
Nhớ khi xưa, khi đất trời nghiêng ngửa,
Nợ làm trai, con vị nước tung hoành,
Giữa chợ đời vương duyên nợ ba sinh,
Tình tế tử sớm nên chiều sâu đậm.
Mười bảy năm dài, cha con sưởi ấm,
Đêm đêm dài thao thức học gương xưa.
Như thầy đồ giảng sử hoặc bình thơ,
Giòng tự sự cuộn trôi từng khúc ngọn.
Đời oanh liệt diễn qua âm từ tốn,
Con ước gì bước lại bước cha xưa...
 
Mười một tuổi đời cửa Khổng thắm tuổi thơ, (1)
Mang tang lớn, cảnh nghèo nên khó tiếp.
Dù ấm tử, cha già quan liêm khiết,
Chí cha ông thuở nọ gốc Văn Thân,
Cùng ngọn nguồn Phu Tử ở La Sơn, (2)
Nên gia bảo chẳng chi hơn là chí lớn!
Đường Tây học từ nay đành tiếp nhận,
Đón gió thơm lo trả nợ tang bồng.
Đất Hà Thành tề tựu khắp non sông
Người chí khí quyết đập tan giặc cướp.
Danh sấm dậy đấng anh hùng Việt Quốc, (3)
Gửi trao thân trong trách nhiệm ngoại biên, (4)
Nơi Côn Minh lo binh bị, kết người hiền, (5)
Chờ cơ hội đem quân về cứu nước.
Thiên thắng nhân, dẫu mưu thần quỷ chước,
Nên cuộc cờ Yên Bái chẳng nên công, (6)
Nơi trời xa binh đội cách núi sông,
Chẳng kịp cứu, đầu rơi bao liệt sĩ!
Mưu bị bại, Hỏa Lò thân biệt lý,
Chịu đôi năm, xác thịt nát ê chề, (7)
Ngày ngày qua, cá chậu kiếm sông về. (8)
Lại bôn tẩu qua biên cương vùng vẫy...
Gặp thế chiến, vốn cơ trời đưa đẩy,
Mặt trời hồng khắp chốn dấy điêu linh, (9)
Nên Đồng Minh có mặt ở Côn Minh,
Tìm kế sách đem an bình cho Đông Á.
Thế thuận lợi, Tô Tần thăm khách lạ, (10)
Thế dài lâu thỏa thuận đã chung đường.
Lại một lần qua Ấn Độ vị quê hương,
Rèn binh mã chờ cơ về phục quốc.
Từng toán nhỏ tung hoa dù nhập cuộc, (11)
Xuống Cao Bằng, Dầu Tiếng với tin yêu.
Calculta cứ địa đón Việt kiều,
Từ muôn ngả về đây làm lịch sử...
Mộng quang phục chính danh cần minh chủ,
Đức Duy Tân do xếp đặt của Anh Hoàng,
Chịu trở về lãnh đạo đến vinh quang.
Mừng vận mới trên đường về qua Maroc,
Quên mưu mô gian hiểm loài cướp nước,
Ngài vinh danh tình nước "MẸ VIỆT NAM" (12)
Giặc hãi hùng sát hại chẳng thương tâm,
Bằng tai nạn máy bay nơi rừng thẳm!
Somalie đất chôn vì vua quả cảm,
Nơi quê người đồng chí nén đau thương!
Rồi Nhật Bản, bom phá tới cùng đường, (14)
Buông khí giới đầu hàng tan thế chiến.
 
Bố trở về cùng anh em chí nguyện, (15)
Xây quê hương đang đổ nát lệ đầy.
Thiết lộ dài Nam Bắc Đông Tây, (16)
Mười lăm năm lẻ, lòng son vẫn giữ...
Khi vận nước rơi vào tay quỷ đỏ, (17)
Bố theo con theo cháu tha hương,
Trắng tay phút chốc công gầy dựng,
Còn lại cõi lòng chút vấn vương.
 
Nghìn trùng cách trở mấy châu dương,
Cuộc sống gia đình chẳng một phương.
Xứ lạ con xa chừng khó tới,
Cảnh già côi cút thật đau thương.
Dù sao thoảng thoảng trong tầm với,
Cô tịch vùng lên chút vấn vương,
Nô giỡn đùa vui dăm bảy bữa,
Rồi mai con cháu lại lên đường!
 
Gió đông buốt giá đà mươi bận,
Chống chõi sầu đau hướng cố hương,
Nguyện ước tro tàn nơi cố quận,
Gió đưa lay động cỏ bên đường.
 
Nào ngờ,
Cố quận mịt mù sương khói tỏa,
Nương chiều giấc mộng tỉnh cơn say.
Xuân mang tin mới còn đang ngủ,
Lá rụng giữa chừng lác đác bay!
Nối chí người xưa còn lở dở,
Quê hương tan nát đớn đau thay.
Lòng người một dạ hôm nào đó,
Khó kiếm trong tầm như phấn bay!
 
Để rồi,
Giã biệt cái con ở thế trần,
Tang bồng đã trọn với quân dân.
Hồn siêu chín cõi tiêu dao đến,
Xác gửi dăm gang địa giới quàng.
Chí hướng năm nao con nhận gánh,
Tông đường thuở nọ cháu lo toan.
Hiếu trung niềm ước xin nuôi dưỡng,
Sông núi còn cao, chẳng hứa càn.
 
Hôm nay,
Thất thất lai tuần con phục vị
Hồn thiêng chứng dám thệ nguyền dâng.
Tri ân nhạc phụ công khuyên dạy,
Hiến lễ tâm thành chút báo ân.
 
Chú dẫn:
 
 
(1) Khi thân phụ còn sống, cụ Vũ theo học Chữ Nho, đến khi thân phụ
qui tiên cụ theo tây học. Học ở trường Bưởi.
 
(2) Cụ Vũ mang họ mẹ, Ngoại tổ là Khâm Sai Đại Thần Vũ Báo. Thân phụ
là quan Án Sát Hà Nam Nguyễn Đức Khanh gốc Vinh, Nội tổ tham gia Đảng
Văn Thân. Tổ Tông là Cụ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.
 
(3) Liệt Sĩ Nguyễn Thái Học.
 
(4) Tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng, được trao sứ mang Chi bộ trưởng
Hải Ngoại ở Vân Nam, trước thời cụ Vũ Hồng Khanh.
 
(5) Côn Minh là thủ phủ của Vân Nam.
 
(6) Cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái khởi sự sớm hơn dự trù. Cụ Vũ có tên
trong danh sách của những người chủ chốt cho nên bị dẫn độ về Việt Nam
nhưng không bị lên đoạn đầu đài vì chưa chính thức tham gia cuộc tổng
nổi dậy như 13 liệt sĩ.
 
(7) Cụ Vũ bị giam ở Hỏa Lò gần 2 năm. Nhờ sự vận động của nhiều đồng
chí mới được thả nhưng bị giam lỏng ở Hà Nội.
 
(8) Cụ Nguyễn Thế Nghiệp và anh em trong Nam Đồng Thư Quán vận động
đưa cụ Vũ trở lại Vân Nam sau mấy năm bị giam lỏng.
 
(9) Nhật Bản tấn chiếm toàn cõi Đông Nam Á.
 
(10) Để chận đứng thế lực của Nhật, lực lượng đồng minh đã vận động
và tài trợ các thế lực đấu tranh địa phương đứng lên chống đối phát
xít Nhật. Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Vân Nam một mặt hợp tác với Trung
Quốc (Cụ Vũ Hồng Khanh) đưa người đi huấn luyện ở các trung tâm huấn
luyện của họ như ở Quan Quân Học Hiệu Hoàng Phố, một mặt nhận sự giúp
đỡ của đồng minh Anh, (do cụ Vũ Văn Bách chủ xướng) Pháp Mỹ thành lập
một lực lượng giải phóng Việt Nam. Một số lớn đảng viên Việt Quốc, và
các lính thợ Việt Nam tham chiến ở Pháp bị rã ngũ được đồng minh Anh
Pháp Mỹ đưa qua Calculta, Ấn Độ để huấn luyện và trang bị. Bộ chỉ huy
của lực lượng trong thuở ban đầu đặt tại Calculta, khi huấn luyện hoàn
tất sẽ đưa về Manila, Philippines.
 
(11) 12 toán nhỏ đầu tiên thấm nhập Việt Nam bằng dù ở Dầu Tiếng, Cao
nguyên Trung Phần và Cao Bắc Lạng để tổ chức dân chúng chuẩn bị tổng
phản công. Đồng thời thì Hồ Chí Minh được OSS/Mỹ viện trợ và huấn
luyện ở vùng tây bắc Bắc Việt.
 
(12) Để tạo được chính danh, lực lượng đã vận động đồng minh đưa vua Duy
Tân hồi loan lãnh đạo lực lượng. Pháp sợ mất ảnh hưởng sau nầy đã
không sốt sắng đáp ứng. Thay vì đưa ngài qua Calculta, Pháp dã đưa ngài
đến Casablanca, Maroc. Tại đây phái đoàn lực lượng đến yết kiến
ngài Ngài rất phấn khởi. Ít lâu sau ngài đã đọc lời hiệu triệu bằng
Pháp Ngữ cho dân Việt qua đài bá âm Casablanca với tựa đề: "La mère
du Viêtnam".
 
(13) Khi lời hiệu triệu được truyền đi, ý định đưa Vua Duy Tân về
Calculta bị Pháp làm ngơ. Dù hối thúc nhiều lần Pháp vẫn làm ngơ
rồi ngụy tạo tai nạn máy bay ở rừng Djiboutie, Somalie để giết ngài.
 
(14) Bom nguyên tử nổ ở Hiroshima và Nagazaki buộc Nhật đầu hàng.
 
(15) Lực lượng giải phóng Việt nam bị giải tán trong khi đang chuẩn bị
dời bộ chỉ huy về Manila. Toàn bộ tham mưu được đưa về Sàigòn, đóng
tại thành Omar (Trại Võ Tánh sau nầy). Nhiều vị trong số này trở thành
sáng lập viên của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam sau này.
 
(16) Cụ Vũ trở lại phục vụ cho Hỏa Xa từ đó.
 
(17) Biến cố 30 tháng 4 năm 1975.
 
(18) Lễ giổ 49 ngày.
 
 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13