Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 


                Quân Sử Việt Nam Cọng Hoà

 

                     SVN Navy Coastal Security Service: The Gulf Raiders - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Thiết Giáp QLVNCH Tại Hạ Lào: Dấu Chân Chiến Mă ... - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
V́ Sao Tân Cảnh Thất Thủ? - (Cựu Đại Tá Hà Mai Việt) 
                 
Đảo Chánh Ngày 1/11/1963 - (Phạm Bá Hoa) 
                 
Mặt Trận Ban Mê Thuột - (Phạm Huấn) 
                 
Cuộc Rút Quân Trên Đường Số 7 Ngày 17/3/1975 - (Phạm Bá Hoa) 
                 
Thung Lũng Iadrang - (Hà Kỳ Lam)
                 
Trận Làng Vei (Phần 1) - (Trần Đỗ Cẩm)
                 
Trận Làng Vei (Phần 2) - (Trần Đỗ Cẩm)
                 
Trận Làng Vei (Phần 3) - (Trần Đỗ Cẩm)
                 
Trận Làng Vei (Phần 4) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Trận Làng Vei (Phần 5) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Đại Tá Ngô Tấn Nghĩa - B́nh Thuận - (Hồ Đinh)
                 
Vết Xích Chiến Xa Trên Đất Kontum - (Lê Quang Vinh - Chi Đoàn 1/8)
                 
Hổ Cáp - Gia Đ́nh 9 Kỵ Binh - (Hổ Cáp Trần Hữu Thành) 
                 
Cuộc Đổ Bộ Trong Ḷng Địch - (Trung Tá Nguyễn Đăng Ḥa) 
                 
Hải Long, Mặt Trận Miền Đông Phan Thiết - (Mường Giang) 
                 
Địa Phương Quân & Nghĩa Quân B́nh Thuận - (Mường Giang) 
                 
Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần - (Nguyễn Lư Tưởng)
                 
Tướng Trần Thiện Khiêm ... - (Trần Ngọc Giang)
                 
Trận Đánh Cuối Cùng Của Thiếu Sinh Quân ... - (Nguyễn Anh Dũng & Lâm A Sáng)
                 
Trung Úy Sơn - (Charles Kuralt - Hoàng Mai Đạt chuyển ngữ)
                 
Mùa Xuân Không Đến - (Lê B́nh)
                 
Nguyên Văn bản Hiệp Ước Biên Giới Viêt - Hoa 1999

                 Oan Hồn Trên Xứ Huế - (Ngô Xuân Hùng chuyển ngữ)
                 
Trận Phan Rang - (Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang)
                 
The Easter Offensive (in English) - (Lt. Gen. Ngo Quang Truong) 
                 
Đảo Guam, 27 Năm Sau - Tuyên Úy Nguyễn 
                 
Trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn - Phạm Văn Liễu 
                 
Ngày Quân Lực - Bùi Đức Lạc 
                 
Cái Chết Của Sử Gia Phạm Văn Sơn - Nguyễn Văn Dưỡng 
                 
Trong Cảnh Sống C̣n - Nguyễn Tấn Hưng 
                 
Những Ngày Cuối Cùng Của Hải Vận Hạm Hậu Giang - Hoàng Sa NQT
                 
Trận Phan Rang (Tháng 4/75) - Trương Dưỡng
                 
Tây Nguyên Sóng Dậy - Bùi Đức Lạc
                 
Nhớ Về Tháng Tư 1975: Vùng IV Duyên Hải Những Ngày Cuối - Nguyễn Duyệt
                 
Thiên Anh Hùng Ca - Bùi Đức Lạc
                 
Người Tù Trại Phong Quang - Ngô Xuân Hùng dịch
                 
Phúc Tŕnh Weyand (Phần 2) - Trần Đỗ Cẩm dịch
                 
Phúc Tŕnh Weyand (Phần 1) - Trần Đỗ Cẩm dịch 
                 
Ban Mê Thuột: Những Ngày Đầu Trong Tay Cộng Quân - Nguyễn Định
                 
Biệt Hải: Chuyến Công Tác Thanh Hóa - Nguyễn Văn Kha 
                 
Biệt Hải: Chuyến Công Tác Bầu Tró (Đồng Hới) - V.12
                 
Đại Tá Ngô Thế Linh - Nhân Viên T 70 
                 
Ban Mê Thuột Ngày Đầu Chiến Cuộc - Nguyễn Định

                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 1) - Phạm Văn Sơn 
                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 2) - Phạm Văn Sơn 

                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 3) - Phạm Văn Sơn

                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 4) - Phạm Văn Sơn
                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 5) - Phạm Văn Sơn
                 
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 6) - Phạm Văn Sơn
                 
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 7) - Phạm Văn Sơn
                 
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 8) - Phạm Văn Sơn

                 
Bí Mật Về Trận Thất Thủ Ban Mê Thuột - Lữ Giang 
                 
Mặt Trận Tây Nguyên 1975 - Trung Tá Ngô Văn Xuân 
                 
Những Ngày Cuối Cùng Trên Liên Tỉnh Lộ 7B - Khuyết Danh 
                 
Nh́n Lại Trận Đánh Ban Mê Thuột - Đại Tá Nguyễn Trọng Luật 
                 
Trung Đoàn 44 Trong Mùa Hè Đỏ Lửa - Trung Tá Ngô Văn Xuân 
                 
Tết Mậu Thân Tại QĐ II - Đại Tá Trịnh Tiếu 
                 
Hoạt Động Của BK Dù Tại Bắc Việt - Trung Tá Nguyễn Văn Vinh 
                 
Bắc Việt Tấn Công Xuân Lộc - Hồ Đinh 
                 
Máu Lửa ... Charlie - Đoàn Phương Hải
                 
Tướng Nguyễn Khoa Nam: Hồi kư của SQ tùy viên- (Lê Ngọc Danh) 
                 
Chuyến Công Tác Cuối Cùng Của HQ 09 - (Hoàng Đ́nh Báu) 
                 
Tưởng Niệm Cố Đại Tá Ngô Thế Linh - (Ngô Xuân Hùng) 
                 
Mùa Hè Đỏ Lửa 72 - (Cọp Biển Trần Ngọc Nam) 
                 
Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lăng - (Trung Tá Trần Văn Hiển) 
                 
Poulo Wai - Đột Kích Thám Sát Người Nhái - (Trịnh Ḥa Hiệp) 
                 
Liên Đoàn Người Nhái - (Lê Quán) 
                 
Giang Đoàn 26 Xung Phong: Những Gịng Sông Cũ ... - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 HQ 802- Những Ngày Cuối Trên Biển Đông - (Vũ Quốc Công) 
                 
Từ Ban Mê Thuột Đến Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên - (Tôn Quang Tuấn) 
                 
Những Kỷ Niệm Gia Đ́nh Với Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Nguyễn Thái Dương) 
                 
Thương Tiếc Viết Về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Nguyễn Khoa Phước) 
                 
Tướng Cao Văn Viên Kể Lại 2 Buổi Họp Lịch Sử Tháng 3/75 - (Vương Hồng Anh) 
                 
Tưởng Niệm Tướng Trần Văn Hai (1) - (Người Lính Già) 
                 
Những Giờ Phút Cuối Cùng Của Tướng Trần Văn Hai - (Trịnh Văn Ngạn) 
                 
Chiến Đấu Đến Cùng - (Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi) 
                 
Phong Cách Anh Hùng Của Tướng Phạm Văn Phú - (Nguyễn Đông Thành) 
                 
Tướng Lê Văn Hưng (2) - (Bà Lê Văn Hưng, nhũ danh Phạm Thị Kim Hoàng) 
                 
Tướng Lê Văn Hưng (1) - (Dale Andrade) 
                 
Thiên Thần Mũ Đỏ Ai C̣n Ai Mất - (Tướng Lê Quang Lưỡng) 
                 
Tướng Lê Nguyên Vỹ (2) - (Nguyễn Văn Tín) 
                 
Tướng Lê Nguyên Vỹ (1) - (Thanh Sơn) 
                 
Một Ngày Với Đô Đốc Chung Tấn Cang - (Phỏng Vấn - Phan Lạc Tiếp) 
                 
Lực Lượng Đặc Biệt Hải Quân: Sở Pḥng Vệ Duyên Hải - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Mặt Trận Tam Biên 1972 - (Người Lính QLVNCH) 
                 
Lam Son 719 Operation (in English) - (Maj. Gen. Nguyen Duy Hinh) 
                 
Liên Đoàn Đặc Nhiệm "Hổ Biển" - (Lê Bá Thông) 
                 
Quân Sử: Chuyện Tiểu Đoàn 1 "Quái Điểu" TQLC - (Bao Bất Đồng) 
                 
Hải Sử: Trận Ba Rài - (Phan Lạc Tiếp) 
                 
Bài Nói Chuyện Của Đại Tướng Nguyễn Khánh - (Lê Đ́nh Cai dịch) 
                 
Quân Sử: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo - (Nguyễn Tuyển) 
                 
Quân Sử: Ngày Cuối Cùng Của Đại Tá Lê Đức Đạt - (Vương Hồng Anh) 
                 
Quân Sử: Biệt Cách Dù Và Quân Dù Trong Ngày 30-4-75 - (Vương Hồng Anh) 
                 
Hồi Kư: Chuyến Di Tản Buồn - (Lê Bá Thông) 
                 
Hồi Kư: Sanh Nam ... Tử Bắc - (Cá Ḱnh Nguyễn Văn Tâm) 
                 
Thương Tiếc viết về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Bào đệ Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam) 
                 
Hồi Kư: Huế, Mậu Thân và Tôi - (Mũ Xanh Nguyễn Văn Phán) 
                 
Hồi Kư: V́ Sao Tôi Bỏ Quân Đoàn I ? - (Trung Tướng Ngô Quang Trưởng) 
                 
Hồi Kư: Ngày Tàn Cuộc Chiến - (Đại Tá Lê Nguyên B́nh) 
                 
Biên Khảo: Đường Ṃn Hồ Chí Minh - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 1/6) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 2/6) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 3/6) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 4/6) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 5/6) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 6/6) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Biên Khảo: Khái Lược Về Lịch Sử H́nh Thành Của Quân Lực VNCH (Phần 1) - (Trần Đỗ Cẩm & Trần Hội) 
                 
Biên Khảo: Khái Lược Về Lịch Sử H́nh Thành Của Quân Lực VNCH (Phần 2) - (Trần Đỗ Cẩm & Trần Hội) 
                 
Quân sử: Tống Lê Chân, Tiền Đồn Quá Xa - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Phóng đồ Trận đánh tại Tống Lê Chân - (Trần Đỗ Câm) 
                 
H́nh Ảnh Biệt Động Quân tại Hạ Lào - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 1 - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 2 - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 3 - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 4 - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 5 - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Phóng Đồ Kế Hoạch Điều Quân Lam Sơn 719 - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Phóng Đồ Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân Tại Hạ Lào - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 
Hồi Kư: Tô Phạm Liệu, người ở lại Charlie - (Phạm Anh Dũng) 
                 
Mặt Trận Tân Cảnh - Kontum 1972 - (Đại Tá Trịnh Tiếu) 
                 
Cơn Uất Hạ Lào - (Bùi Đức Lạc) 
                 
Đường Về Kontum - (Bùi Đức Lạc) 
                
Tân Cảnh: Kẽm Gai Bọc Thây Anh Hùng
 - (Bùi Đức Lạc)

 


 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Ṿ
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi B́nh Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đ́nh Vơ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Băo
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13