Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 


Keyboard Tiếng Việt

Chữ hay câu muốn tìm, copy rồi paste vào Search ở dưới:

Kiểu gõ Tiếng việt : Off     Telex     VNI    
Telex VNI (no shift)
Dấu Chữ Dấu Chữ
s=Sắc
f=Huyền
r=Hỏi
x=Ngã
j=Nặng
uw = ư
aw = ă
aa = â
ee = ê
oo = ô
ow = ơ
uw = ư
1=Sắc
2=Huyền
3=Hỏi
4=Ngã
5=Nặng
    ^ như ê
& như ư
* như ă
( như đ

Search for:


 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13