Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 

Khóc bạn già Đỗ Đăng Công 


Kiếp nào có sinh mà không có diệt 
Ở Hồng trần ba vạn sáu cũng tay trơn. 
Được hơn người phỉ chí bồng tang 
Khi vận nước trong thế thời điên đảo, 
Anh đã sống trong nghĩa tình công đạo, 
Trong tấc lòng của giống Việt Tiên Long. 
Đường anh đi sẽ rộng, sẽ thong dong 
Và sáng mãi như mặt trời mới mọc. 

Nhớ khi xưa 
Lúc giặc Hồ hung độc 
Gieo hoang tàn khắp nước Việt thân yêu 
Xếp bút nghiên anh giữ chữ nhiểu điều 
Đeo cung kiếm cho giống nòi an lạc 
Đời trôi nổi như con tầu trên sóng bạc 
Anh tung hoành khắp mọi nẻo quê hương. 
Với lòng nhân anh quyết giữ ruộng vườn 
Để đất Việt luôn thơm mùi mạ mới,. 
Đời thay đổi nhưng anh chẳng hề thay đổi 
Dẫu cho người đổi chủ với thay ngôi, 
Một lòng son anh cương quyết vì đời 
Say nhiệt huyết trên chiến trường chống cộng. 
Tổng thư ký trước sau cơn biến động 
Của Toàn Cầu và Châu Á Liên Minh, (1) 
Khi Việt Nam bức tử bởi chính tình 
Cùng con cái anh xa quê đi tỵ nạn. 
Anh đã sống và không hề chán nản, 
Vẫn âm thần nêu chính nghĩa quốc gia. 
Dẫu người đời chen chúc với xa hoa, 
Năm hai bận trên diễn đàn chống cộng. 
Anh đứng thẳng như Trường Sơn thế vững, 
Hai Liên Minh vẫn trọng ý anh bàn. 
Hỏi mấy người quên cuộc sống đa đoan 
Không ngừng nghỉ, khi tuổi già sức yếu? 
Cộng đồng mạnh anh góp phần tiên liệu 
Giúp dân ta vươn mạnh với dân người. 
Trong vườn Xuân dân tộc mãi xinh tươi 
Anh là hoa lá tăng thêm phần mỹ lệ. 

Mới hôm nao, 
Tràn niềm tin anh qua Âu đến Bỉ, 
Gặp anh hào trong Ủy Hội Năm Châu, (2) 
Quyết đấu tranh cho nước Việt hết thương đau, 
Mau thoát khỏi xiềng gông loài quỷ đỏ. 
Mấy hôm sau theo tiến trình sẵn có, 
Anh bay về họp hội ở Đài Loan, 
Tiếng cãi bàn như chưa hết âm vang, 
Thì anh đã ra người thiên cổ... 

Hôm nay đây, 
Trước Tôn Linh, 
Bạn hữu đầy, hương mấy nén, 
Khói vươn cao, tận không trung 
Lòng đau xót, bao vương vấn 
Hoa thơm, cơm trắng, rượu nồng... 
Anh đón nhận tình tri kỷ. 
Sắc cùng sắc, không cùng không. 
Thượng hưởng 
Ô hô, ai tai. 

Khấp bái 

Hà Phương Hoài Nguyễn Đức Trọng 

(1) Liên Minh Á Châu Chống Cộng 
Liên Minh Thế Giới Chống Cộng 

(2) Comité Internationalle Pour Un Vietnam Libre 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13