Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 Mục Lục Nam Quan Thương Hận II

Nam Quan Thương Hận II

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 


Kính thưa quý vị và các bạn. 


Tập Nam Quan Thương Hận I ra mắt quý vị vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2002 để bạch hóa một việc làm cò tính cách phản dân hại nước của nhà cầm quyền CS Hà nội. Tập sách dày hơn 300 trang vẫn chưa có thể gói ghém đầy đủ những chứng liệu liên quan đến chủ quyền quốc gia Việt Nam trên đất liền và trên bể Đông cũng như chưa nói lên đủ lòng uất hận của nhân dân Việt Nam đối với nhà cầm quyền Hà Nội khi họ âm thầm ký kết nhượng đất cho ngoại bang. Liền sau đó chúng tôi cũng đã thâu thập tài liệu để chuẩn bị in Nam Quan Thương Hận II. Khác với tập I, tập II dày khoảng 460 trang, chú trọng đến sử liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam qua các triều đại. 

Ngoài mục đích đấu tranh, chúng tôi mong rằng, tập Nam Quan Thương Hận trở thành tập tài liệu tham khảo quý giá cho hậu nhân học để yêu quê hương Việt Nam nhiều hơn đồng thời nối chí cha ông chúng nó, đòi lại cho được những vùng đất đã mất. 

Khi ra Tập I, có nhiều vị cho rằng xử dụng tên Nam quan cho chiến dịch đòi đất nầy là không hợp tình hợp lý vì Ải Nam Quan có bao giờ là của Việt nam đâu. Chúng tôi thiết nghĩ quan niệm như vậy là không đi sát vấn đề. Nam Quan là một địa danh nằm giữa ta và Trung Quốc, và mốc cắm đã được duyệt định lại từ thời Vua Nhà Thanh và Chính quyền thực dân Pháp Khi nhà nước CS Viet Nam âm thầm ký thỏa ước với Trung Quốc đã nhân nhượng phần lợi trên đất liền cũng như dưới biển hàng ngàn cây số vuông cho ngoại bang. Vì cổng Nam Quan dù thuộc hay không thuộc đất nước của ta nhưng đó là cái mốc mà chúng ta cũng như ông cha chúng ta đã thuộc nằm lòng: Nước Việt nam trải dài từ Ải Nam Quan cho tói Mũi Cà Mâu. Trong phạm vi của chiếc ải đó đã xảy ra bao nhiêu biến cố lịch sử nói lên cái khí thế anh hùng của dân tộc ta. Chúng tôi đấu tranh vì việc mất đất chứ không phải mất ải. 

Mở đầu cho tập II quý vị sẽ đi ngay vào Nghị Quyết 36/2000/QH0 ngày 09/6/2000 về việc phê chuẩn hiệp ước đã được chính quyền Hà nội công bố 2 nàm sau ngày ký với Trung quốc tháng 12 năm 1999. 

Toàn tập Nam Quan Thương Hận I cũng như II đã được đưa lên mạng lưới toàn cầu. vietnam-on-line.com/hoiluan 

Cũng như tập I chúng tôi trích dăng các bài từ các mạng lưới toàn cầu. Chúng tôi thiết nghĩ, vì cùng một mục đích đấu tranh, không cho mục đích thương mại, do đó chúng tôi không xin phép bản quyền của tác giả. Kính mong quý vị đó thông cảm. 

Hà Phương Hoài 

Xuân Quý Mùi 2/2003 Quý vị có thể download toàn bộ Nam quan Thương Hận II bằng PDF file hay DOC

Download toàn bộ nội dung Nam Quan Thương Hận II PDF
Download trang bìa Download Trang bìa bằng image JPG 

Download toàn bộ nội dung Nam Quan Thương Hận II DOC

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13