Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục Ca Dao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

TIỀN GIẤY 3 NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG

1953 - 1954


Việt Miên Lào 1953-1954


1953 1 Đồng

1953 1 Đồng Miên

1953 1 Đồng Lào

1953 1 Đồng Vietnam

1954 1 Đồng Miên

1954 1 Đồng Lào

1954 1 Đồng Vietnam

1953 5 Đồng Miên

1953 5 Đồng Lào

1953 5 Đồng Vietnam

1953 10 Đồng Miên

1953 10 Đồng Lào

1953 10 Đồng Vietnam

1954 100 Đồng Miên

1954 100 Đồng Lào

1954 100 Đồng Vietnam

1954 200 Đồng Miên

1954 200 Đồng Vietnam

 

Sưu Tàm tai liệu và  Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Vân và Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng

Xin vui ḷng liên lạc với haphuonghoai@gmail.com về những ǵ liên quan đến trang Web này

Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/24/17