Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục Ca Dao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

http://art-hanoi.com/collection/

TIỀN GIẤY VIỆT NAM CỘNG HOÀ

1971


P-29 D-30 1000 Dong 1971
Watermark: Tran Hung Dao

P-30 D-31 50 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-31 D-32 100 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-32 D-33 200 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-33 D-34 500 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-34 D-35 1000 Dong 1972
Watermark: Vietnamese lady

P-35 D-U36 5000 Dong 1975
Watermark: Vietnamese lady

P-36 D-U37 10000 Dong 1975
Watermark: Vietnamese lady

 

 

 

Sưu Tàm tai liệu và  Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Vân và Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng

Xin vui ḷng liên lạc với haphuonghoai@gmail.com về những ǵ liên quan đến trang Web này

Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/24/17