Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục Ca Dao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

 

Tiền Đông Dương: Thời Tiên Khởi


1 Piastre 1903-1921

5 Piastres 1909-1920

20 Piastres 1909-1920

Fractional issue 1920

20 Dollars/Piastres 1893-1898

100 Piastres 1911-1925

Tiền Đông Dương: Thời Tiên Khởi/Tiền Đồng

20 Dollars/Piastres 1893-1898

20 Dollars/Piastres, Ấn Bản Saigon

100 Piastres 1911-1925

1914 100 Piastres,
Ấn Bản Haiphong

1920 100 Piastres,
Ấn Bản Saigon

1925 100 Piastres,
Ấn Bản Haiphong, SPECIMEN
Tiền Mẫu

 

Tiền Đông Dương: Thời Tiên Khởi/Tiền Xu

10 Cents 1920

10 Cents 1920

20 Cents 1920

50 Cents 1920

50 Cents 1920 SPECIMEN

 

 

 

Sưu Tàm tai liệu và  Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Vân và Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng

Xin vui ḷng liên lạc với haphuonghoai@gmail.com về những ǵ liên quan đến trang Web này

Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/24/17