Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục Ca Dao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Trích từ: http://art-hanoi.com/collection/

French Cochinchina


KM#1 1875 Sapeque
Mintmark: K (Bordeaux Mint)
French 1 centime coins were holed at the Saigon Arsenal for use in Cochinchina


KM#2 1879 Sapeque
Mintmark: A (Paris Mint)
Same design was used after 1885 in French Indochina issues


KM#3 1884 1 cent


KM#3 1885 1 cent
Same design was used after 1885 in French Indochina issues


KM#4 1879 10 cent


KM#4 1884 10 cent
Same design was used after 1885 in French Indochina issues


KM#5 1879 20 cent PROOF


KM#5 1884 20 cent
Same design was used after 1885 in French Indochina issues

 

 

Sưu Tàm tai liệu và  Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Vân và Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng

Xin vui ḷng liên lạc với haphuonghoai@gmail.com về những ǵ liên quan đến trang Web này

Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/24/17