Nguồn: (0084)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonchay/monchay_canhchuachay.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Canh Chua Chay

Nguyn liệu:

- 1 miếng tu hủ
- cht hnh phi
- cht ớt xắt nhỏ
- 1 b rau ng om
- 5 tri đậu bắp
- tm chay
- 1 t gi
- 1 tri c lớn
- khoảng nửa chn (cup) tri thơm xắt nhỏ
- khoảng 2 chn (cup) bạc h
- 1 muổng canh (tablespoon) bột me
- 2 muổng canh (tablespoon=2oz) đường
   phn (Rock sugar)
- 2 muổng caf (tea spoon) bột nấm
- 2 chn (cup) nước dừa tươi hoặc
   nước lạnh

Cch Lm:


- Chuẩn bị cc thứ vật liệu ở trn để sẵn một bn. 
- Cho 2 chn nước dừa hoặc nước l vo xon nấu si. 
- Bạn c thể từ từ cho thơm (9), đường phn (12), bột me (11) v bột nm vo xon. 
- Sau đ bạn cho đậu bắp (5) v tm chay (6) vo rồi nấu si ln. 
- Sau đ tắt lửa v tuần tự cho tu hủ (1), gi (7), bạc h (10), v c (8) vo trong xon. 
- Bạn mc canh vo t v trn mặt t canh trnh by cc thứ ng om (4), ớt (3) v hnh phi (2). 

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16