Nguồn: (0083)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonchay/monchay_vitquaychay.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Vịt Quay Chay

Nguyn liệu:

- 200 gr đậu hủ ky frozen
- 1 t kim chm ngm xong bỏ nhuỵ
- 1 tai nấm mo cắt sợi
- leeeks phi thơm

Cch lm:

Đậu hủ frozen để tan đ, ngm với nước muối, rữa sạch nhiều lần xong để ro.
Ướp cc gia vị lm vịt quay như mật ng, muối, cht chao đỏ, ngủ vị hương, rượu mai quế lộ, leeks phi thơm, t nước tương cho thấm.

Xếp đậu hủ ky chồng ln nhau cng với kim chm, nấm mo, đ chặt lại xong mang đi hấp.
Hấp xong, phết cht mu ln chin vng.

 

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16