Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Filet Mignon In Mushroom Sauce

To make the sauce:
- Cook mushroom and onion in oil + butter
- Add a cup 1/2 cup of dry vermouth and
  1/4 cup of light cream
- Add 2 Tablespoons soy sauce and
  1 teaspoon of dijon mustard
- To thicken the sauce add 2 tablespoons of
   all purpose flour.

Sprinkle sea salt and black pepper over the filet mignon and pan fry to sear each side about 5 minutes (medium rare) or more per your liking

When cooked arrange the filet over some vegetable green and pour the sauce over.

Bon appétit

 

Nguồn: (0080)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/monan_filetmignoninmushroomsauce.htm --> Filet Mignon In Mushroom Sauce

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16