Nguồn: (0083)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonngot/monngot_banhbonglan.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Bnh Bng Lan
 
Vật liệu:

8 ci trứng g
Hơn 1 chn đường
1 chn bột cake flour hay l
self-rising hiệu Gold Medal (nhưng
Swandown hay solftasilk are the best)
1/2 thỏi bơ, để ngoi cho tan.Cch lm:
Đnh lng trắng trứng khoảng 10 pht. Sau đ cho lng đỏ trứng v đnh thm khoảng 5 pht.
Rồi kế tiếp cho đường v đnh khoảng 40 pht ở high speed.

Lấy ci ry, ry bột vo trứng v đường, trộn cho đều, dng đũa quậy đều một chiều.

Sau đ cho bơ v hỗn hợp trứng.

Mở oven to 400 độ F, sau đ lấy khun bnh ra, đổ hỗn hợp vo v nướng, khoảng 15 pht th cho xuống 370 degree. Nướng thm khoảng 15 pht nữa th bnh chn, lấy ra để nguội.