Nguồn: (0087)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonngot/monngot_chebanhlotladua.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Ch Bnh Lọt L Dứa
 
Vật liệu:

100gr bột gạo
2 Tbsp bột năng
300gr nước vi trong
300gr nước l dứa
cho 1 t mầu xanh cho n giữ mầu


Cch lm:
 
Tất cả trộn chung r quậy lưả nhỏ, quậy khoảng 25 pht đ, nếu khng th sẽ bị bở khng ngon. Khi quậy bột nhớ để 100gr nước vi trong bn
cạnh, nếu đặc qu th chm thm nước vi v từ từ. Bột chn đổ ra pha trn cuả ci steamer ở dươ n để nước đ lạnh. Khi ấn xuống th lấy đu quậy cho n lắng xuống để mnh cn ấn mẻ mơ, nếu khng n sẽ dnh nhau.

Ăn mn Ch Bnh Lọt L Dứa với nước đường thẻ hoặc thốt nốt v nước dừa, mấy bạn muốn ăn km đậu xanh hay mn hỗn hợp ch khc th cứ cho vo ăn chung nh.