Nguồn: (0086)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonngot/monngot_chehatsendaudo.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Ch Hạt Sen Đậu Đỏ
 
Vật liệu:

- 100g hạt sen tươi
- 100g đậu đỏ
- 200g đường
- 1 ống va ni

Cch lm:

- Đậu đỏ ngm khoảng 1 giờ. Hạt sen rửa sạch.
 
- Cho đậu đỏ vo nồi nấu với 2 lt nước cho mềm. Tiếp tục cho hạt sen vo nấu chung khoảng 20
pht nữa.
 
- Cho đường vo nồi ch, nấu si, để lửa nhỏ khoảng 10 pht cho hạt sen v đậu đỏ thấm đường, cho va ni vo, khuấy đều.
 
- Nhắc xuống, mc ch ra chn, dọn dng nng.