Nguồn: (0087)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonngot/monngot_chethachsennhan.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Ch thạch sen nhn
Nguyn liệu

- 10g rau cu bột + 600ml nước
- 100g hạt sen tươi
- 100g nhn nhục
- 150g đường phn, vani hoặc một t hoa li tươi

Thực hiện

Rau cu nấu với 600ml nước cho tan, rt rau cu vo khun chữ nhật, để rau cu thật đng cứng, dng dụng cụ bo rau cu thnh sợi, cho nước đ v hoa li (nếu c) vo ướp.

Nấu si 500ml nước cho hạt sen vo nấu mềm, cho tiếp đường phn vo (nếu sử dụng vani th cho vo ch sen ny)

Nhn nhục lộn lại cho đẹp thả vo ngm nước đ. Khi nước ch sen thật nguội cho rau cu v nhn vo, hoặc để ring khi dng mới mc chung vo ly.

Dng lạnh rất ngon.

 

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16