Nguồn: (0085)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonngot/monngot_sinhtoxoaidua.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Sinh Tố Xoi Dừa

Xoi - tri dứa ma h: cung cấp vitamin C
v caroten gip cơ thể bạn cn bằng v năng động hơn.

 

Thời gian chuẩn bị v chế biến 15 pht.

Dnh cho 1 ly.
 

 

Nguyn liệu:

 

- 1 tri xoi chn

- tri dứa

 

Cch lm:

 

1. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, xắt miếng nhỏ. Xoi gọt vỏ, bỏ hạt, xắt miếng nhỏ.
 

2. Cho xoi v dứa vo my xay sinh tố, xay nhỏ. Đổ ra ly v cho đ bo vo.
 

3. Trang tr với một lt dứa.