Nguồn: (0080)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonngot/monngot_suongsam.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 


Sương Sm


Vật liệu:

20gr l sương sm kh hay l 200gr l tươi
1.5 liter nước lọc hay t hơn nếu l non

Cch lm:

L rửa sạch, v với nước cho ra hết chất nhớt,
để vo tủ lạnh cho đng lại, ăn với nước đường, đ v 1 t tinh dầu chuối.