Nguồn: (0083)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonngot/monxoi_xoidauphong1.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Xi Đậu Phọng

Nguyn liệu:


- 1 kg nếp ngỗng
- 500 g đậu phộng
- 1 muỗng sp m trắng
- Muối
- Đuờng 

Cch Lm:

Chuẩn bị:
- Nếp: Vo sạch chế nước vo ngập gạo ngm độ 2 giờ (nếu lộn gạo phải ngm lu hơn độ 4 giờ).
- Đậu phộng: Rửa sạch chế nước ngm độ 30 pht thay nước khc. Cho đậu vo soong nấu thấy hột đậu mềm l đuợc đổ ra rổ xả lại nước lạnh để ro.
- M: Gạn sạn rang vng gi sơ + cht muối rang sẵn.

Hấp xi:
- Nếp ngm xong đổ ra rổ xả nước lạnh cho trong, trộn cht muối để ro nước cho đậu phộng vo trộn chung.
- Bắc xửng nước để si cho nếp vo. Hấp lửa to độ 1 giờ thấy hột nếp mềm v trong l chn.

Cch dng:
- Xi để ra dĩa rắc thm muối m + đường.

 

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16