Nguồn: (0082)http://www.chanphuocliem.com/trang_giachanh/giachanhmonngot/monxoi_xoinepthan2.htm --> Ẩm Thực

Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Xi Nếp Than 2

Nguyn liệu:


- 1kg nếp than
- 200g đậu xanh c
- 100g dừa bo sợi
- 200g dừa nạo
- 200g đường trắng
- Hnh l - bột gạo - muối

Cch Lm:
 
Chuẩn bị:
- Nếp: Vo sạch ngm nước độ 4 giờ xả sạch để ro trộn it muối.
- Đậu xanh : Ngm nước mềm đi sạch vỏ hấp chn tn nhuyễn.
- Dừa nạo: Vắt lấy 200g nước cốt.
- Bột gạo: Độ 1 muỗng sp ha tan quậy tan.
- Hnh l: Xắt nhỏ xo mỡ cho vo nước cốt dừa.

Nấu xi:
- Bắc xửng nước để si cho nếp vo hấp, độ nửa giờ xả hơi xới đều, hấp đến khi nếp chn.
- Thắng nước dừa: nước cốt dừa nấu si, chế bột ngọt vo từ từ nước cốt hơi snh l đuợc.

Cch dng:
- Xới xi ra dĩa, cho đậu xanh, chế nước cốt dừa + đường rắc trn mặt, rắc dừa bo sợi ln trn.

* Ghi ch:
- Nếp c thể nấu cơm nếp mu xanh xi sẽ đậm hơn.
- Khi ngm nếp để nước t để nếp t lạt mu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Xi Nếp Than
(Black Sticky Rice with Mung Beans and Coconut)

Ingredients:
-1 1/2 cup black sticky rice
-1/2 cup mung beans (peeled and split)
-1/2 cup sugar
-grated coconut (as much as you like)
-4 tbs sesame seeds
-1/2 tsp salt
-1 tbs sugar


What to Do:

Rinse rice and soak in water overnight. Do the same with the mung beans. Next morning, cook rice in a rice cooker as you would cook normal rice. While rice is cooking, steam the mung beans (or boil) until tender. Mash the beans and add sugar, stir fry over medium heat until thickened. Toast the sesame seeds and mix with salt and 1 tbs sugar. Serve rice as a snack with the mung bean paste, grated coconut and toasted sesame seeds.

---------------------------------------------------------------------------------------------
.

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16