Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục Ca Dao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

http://art-hanoi.com/collection/
 

No. 5. - Obverse: Thuan-thien-dai-bao.
Reverse: plain. Coin issued during the reign of Lư THAI-TO, the first king of this dynasty, (1010 to 1028). The two following kings issued no coins.

No. 6. - Obverse: Can-phu-nguyen-bao.
Reverse: plain. This coin was issued during the reign of the Emperor [] THAI-TONG. (1028-1055.) It was during this epoch that the use of small thin cash was first introduced, on account of the great scarcity of copper then existing in the kingdom. The Chinese traders immediately took advantage of this circum-stance, and had Chinese cash recast into smaller ones, exporting them from their own country into Annam. In consequence of the abundance of coins caused by this proceeding the manufacture of cash was suspended by the Annamese govern-ment for a period of fifty years.

No. 7. - Obverse: Thien-phu-nguyen-bao.
Reverse: plain. Diminutive coin made during the reign of the Emperor [][] NHON-TONG in his seventh nien-hao. It is of white copper, and the character Nguyen of the obverse is written in seal characters

No. 8. - Obverse: Dai-dinh-thong-bao.
Reverse: plain.

No. 9. - Obverse: Same as No. 8.
No rim on the Reverse.

No. 10. - Obverse: Same as No. 8, but varying in the distribution of the four characters.
Reverse: plain. Diminutive coins made during the reign of King [] ANH-TONG (1139-1176), during his second nien-hao.

No. 11. - Obverse: Thien-cam-thong-bao.
Reverse: plain. Diminutive coin made during the reign of the same king in his fourth nien-hao.

No. 12. - Obverse: Thien-tu-thong-bao.
Plain Reverse. Diminutive coin issued by the King [][] CAO-TONG (1176-1211), in his second nien-hao.

No. 13. - Obverse: Tri-binh-thong-bao.
Reverse: without rim.

Nos. 14 and 15. - Obverse: Tri-binh-nguyen-bao. The character nguyen is written in two different forms of the tchuen or seal characters.
Reverse: No. 14 plain; No. 15 without rim. Diminutive coins issued by the former king in his fourth nien-hao.

Tiền Nhà Lư

Tiền VNCH 2

Tiền VNCH 3

Tiền VNCH 4

Tiền VNCH 5

Tiền VNCH 6

Tiền VN QG 1955

Tiền VNTrước 1954

Tiền VN1955

Tiền Đông Dương 1

Tiền Đông Dương 2

Tiền Đông Dương 3

Tiền Đông Dương 4

Tiền Đông Dương 5

 

 

Sưu Tàm tai liệu và  Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Vân và Julia Nguyễn

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng

Xin vui ḷng liên lạc với haphuonghoai@gmail.com về những ǵ liên quan đến trang Web này

Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/24/17