Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Nam Quan Thương Hận I

Với Mục đích cung cấp dữ kiện về tội ác

Của nhà cầm quyền Hà Nội đem đất của ông cha dâng cho ngoại bang

Nhờ lòng nhiệt huyết của đồng bào Việt tỵ nạn tại Chicago đóng góp chỉ trong hai ngày vận động mà chúng tôi đã có gần đủ ngân khoản để in. Nhờ đó cuốn Nam Quan Thương Hận  ra mắt đồng hương trong Trung Tây Hoa kỳ trong vòng tháng 4 dl, 2002. 

   

Nam Quan Thương Hận

  

Tập sách nầy là tài sản của toàn dân Việt, do dân Việt đóng góp, dùng làm vũ khí đấu tranh trong thời quốc nạn:

Đất Tổ bị bán đứng  

Xin hãy trân trọng từng trang.

Xin hãy chuyền tay nhau đọc.

Xin hãy đóng góp tích cực để phổ biến rộng rãi đến nơi nào có Người Việt cư ngụ.

Xin hãy cùng nhau góp sức đánh mạnh trên lãnh vực

NGOẠI VẬN

 

Mục Lục
_____________________________________
 
Đề Tài                                    Tác Giả/Xuất Xứ                                 Trang
 
Mở Đầu
Lời tựa                                                                                                     1
Luân Lưu Trong Giòng Lịch Sử     
Bản Đồ Vịnh Bắc Việt                                                                        49
Mãi Quốc Cầu Vinh
Hình Ảnh Ký Hiệp Định                                                                       76
English Readers
China and Vietnam             AFP                                                        225
 
French Readers
 
Phản Ứng của Thế Giới
Phản Kháng                          NV Houston                                          138
Tuyên Cáo                             Người Việt Hải Ngoại                         165
Phản Ứng Từ Quốc Nội
 
Dư Luận Chung
Vân Đề Biên Giới            Nguyen Dan Que                    200
Câu Lạc Bộ SVVN              http://Dungday.Tripod.com                310
 
Nam Quan Thương Hận     Hà Phương Hoài                                     8
Nghìn Dòng Sử Lệ                              Mậu Binh                                18
Nói với con về một Ngày     Vũ Đình Trường                                    31
Văn Tế                                   Hà Phương Hoài                                    63
Tội Danh Bán Nước                            Trần Việt Yên                      112
Than Thân Với Trách TrờiHà Phương Hoài                                 139
Bài Ca Bán Đất                                    Bô Lão Hà Nội                      156
Trường Sa Hành                                 Tô Thùy Yên                         177
Vịnh Tội Bán Nước                             XB                                         227
Núi Biếc Sông Thiêng        Hà Phương Hoài                                 233
Chết                                       Phan Bội Châu                                  275
Hai Vai Năm Gánh              Hà Phương Hoài                                  293
Sống                       Phan Bội Châu                                                   313      
Reference:
Hận Nam Quan http://www.hannamquan.com
Hội Nghị                http://groups.yahoo.com/group/hoinghi
Câu Lạc Bộ Sinh Viên Việt Nam  HTTP://www.DUNGDAY.TRIPOD.COM
Liên Minh VN Tự Do http://www.lmvntd.org/  

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đình Võ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Bão
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13