Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

 

http://art-hanoi.com/collection/

TIỀN GIẤY ĐÔNG DƯƠNG

1909 - 1954


Phát Hành Sau 1917

Paper Money of French Indochina


Early issues

1921-1939 issues

IDEO issues 1939-1945

Japan occupation, WW2

Japan issues 1944

ABNC issue 1945

English issues 1946-1947

Last issues

Issues for Vietnam, Laos & Cambodia

 

 


1 Piastre 1903-1921

5 Piastres 1909-1920

20 Piastres 1909-1920

Fractional issue 1920

20 Dollars/Piastres 1893-1898

100 Piastres 1911-1925

 

 

Phát hành 1917 :

French Indochina 20 Piastres 1909-1920

P-17b 1917 20 Piastres,
Haiphong branch

P-41 1920 20 Piastres,
Saigon branch

 

 

Cash coins of Vietnam 968 - 1945.
Online Identifier

 

To start identifying coin click the character below:
(You can select characters in any order)

Thong-Bao (230) Hung-Bao (76) Nguyen-Bao (65)
An (5) Bac (1) Ban (1) Bao (309) Bao (5)
Bat (2) Binh (21) Cam (4) Can (3) Canh (87)
Canh (1) Chanh (14) Chanh (2) Chi (1) Chi (1)
Chieu (14) Chun (9) Cong (1) Coung (5) Cu (5)
Dai (20) Dau (2) Dien (1) Dinh (1) Dinh (9)
Dong (2) Duc (26) Dung (2) Duy (1) Gia (14)
Giao (2) Ha (1) Ham (2) Han (3) Hi (4)
Hoa (10) Hoang (2) Hoi (1) Hong (2) Hung (77)
Huu (2) Khai (2) Khai (3) Khanh (3) Kien (3)
Kinh (1) Le (2) Long (19) Luc (7) Mang (2)
Minh (7) Nam (5) Nghi (2) Nghu (1) Nguyen (65)
Nham (2) Nhat (9) Nhi (1) Ninh (3) Noi (1)
Noi (3) Phan (6) Phap (6) Phong (5) Phu (5)
Phuoc (4) Quan (1) Quang (21) Quang (2) Qui (2)
Sau (9) Siu (1) Son (7) Sung (1) Tam (1)
Tan (1) Tan (1) Tap (12) Tay (2) Thai (10)
Thai (12) Than (1) Thanh (23) Thanh (2) That (3)
Thi (1) Thien (16) Thieu (17) Thinh (12) Thinh (1)
Tho (2) Thoai (1) Thong (231) Thong (17) Thuan (5)
Thuat (2) Thuong (1) Thuong (2) Thuong (2) Ti (1)
Ti (1) Ti (1) Tieu (1) Tong (7) Tran (1)
Tran (1) Tri (18) Trung (24) Trung (1) Tu (1)
Tu (14) Tu (1) Tuan (1) Tuyen (1) Ung (2)
Van (15) Vinh (11) Xuong (1)

Or find the coin by Toda number:
 

1-4 5-15 16-23 24-38 39-50 51-75 76-162 163-169 170-176 177-211 212-239 240-290 others

 

Tiền Nhà Lư

Tiền VNCH 2

Tiền VNCH 3

Tiền VNCH 4

Tiền VNCH 5

Tiền VNCH 6

Tiền VN QG 1955

Tiền VNTrước 1954

Tiền VN1955

Tiền Đông Dương 1

Tiền Đông Dương 2

Tiền Đông Dương 3

Tiền Đông Dương 4

Tiền Đông Dương 5

 

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Ṿ
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi B́nh Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đ́nh Vơ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Băo
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13