Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

TIỀN GIẤY VIỆT NAM THỜI CHUYỂN TIẾP

Tiền Nhà Lư

Tiền VNCH 2

Tiền VNCH 3

Tiền VNCH 4

Tiền VNCH 5

Tiền VNCH 6

Tiền VN QG 1955

Tiền VNTrước 1954

Tiền VN1955

Tiền Đông Dương 1

Tiền Đông Dương 2

Tiền Đông Dương 3

Tiền Đông Dương 4

Tiền Đông Dương 5

 


This note was printed in Japan in 1944.

P-74 1 Piastre 1949

P-54e 1 Piastre 1949
No dot under O in the word MOT on back

P-76a 1 Piastre 1951

P-77 50 Piastres 1945

P-55c 5 Piastres 1946

P-79 100 Piastres 1946

P-79s 100 Piastres 1946
Specimen
The note is not listed in Pick catalog

P-80 10 Piastres 1947

P-81 20 Piastres 1949

P-81(s) 20 Piastres 1949
Specimen
This note is not listed in catalog

 

 

 


P-104 1 Piastre 1953

P-106 5 Piastres 1953

 

P-105 1 Piastre 1954

P-107 10 Piastres 1953

 

Mẫu In

 

Color proof, purple

 

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Ṿ
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi B́nh Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ
Cây Cà Rem Đầu Đời

Sưu Tập

Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ
Quân Sử VNCH

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
25 Năm Xây Dựng CĐ
Hot Links
Ha Huyen Chi
Gia Đ́nh Vơ Bị
All Links

Miếng Ngọt Quê Hương

Thực Vô Cầu Băo
Cá Kho
Món Xào

Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 01/29/13