Home Tm Ca Dao Diễn Đn Tm Dn Ca Phổ Nhạc Tm Cu Đố Tm Chợ Qu Gp Ton Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cch Sử Dụng
Dẫn Giải
Diu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Qu
Cội Nguồn
Cổ Tch
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngn Ngữ
Nhn Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Qun
Qu Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dn Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

  Cung cấp: Tieuboingoan
Thăng long H Nội trong ca dao ngạn ngữ - 7b
Nh xuất bản H Nội - 2002
Giang Qun sưu tầm, bin soạn
(In lần thứ hai c bổ sung, sửa chữa)


Phần 6 - Ca Dao

B - Ngạn ngữ

1- Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nh Phố Hiến
2- Thứ nhất Thanh Tr, thứ nh Thanh Oai
3- Thứ nhất Thanh Oai, thứ hai Thanh Tr
4- Thứ nhất Cổ Bi, thứ nh Cổ Loa, thứ ba Cổ Php
5- Thứ nhất Cổ Bi, thứ nh Thăng Long, thứ ba Sng Nghim.
6- Thứ nhất họ Hoa, thứ nh họ Nguyễn, thứ ba họ Hong
7- Thứ nhất Ba Giai, thứ hai T Xuất
8- Nhất Kinh Kỳ, nh Bợ Bạt
9- Nhất Mỗ, nh La, thứ ba Canh, Ct
10- Mỗ, La, Canh, Ct - tứ danh hương
11- Thơ Mỗ, ph Cch, sch Vẽ
12- Nhất ếch, nh Đa, tam La, tứ Bch
13- ếch thng mười, người H Nội
14- Đất Ngọc H, hoa Hữu Tiệp
15- Tương Nhật Tảo, đo Nhật Tn, phn Cổ Nhuế
16- Trai Tam Đi, gi Từ Lim
17- Trai Ng Trạm, gi Tạm Thương
18- Trai Đồn Thủy, gi Bnh Lao
19- Bồi Đồn Thủy, đĩ Bnh Lao
20- Đn ng kẻ La, đn b kẻ Ct
21- Đất kẻ Gin, quan kẻ Vẽ
22- Hồng xim lng Gin, mũ nan lng Vẽ
23- Quan kẻ Mọc, thc Mễ Tr
24- Lắm la kẻ Gin, lắm quan kẻ Mọc, lắm thc Mễ Tr
25- Tiền lng Mọc, thc lng Khoang, khoai lang Triều Khc, bnh đc Đơ Bi
26- Ginh Co, gạo Vng
27- Đinh Ph Gia, điền Ph Mỹ
28- Rau Ng Đạo, gạo Cốc Lương
29- Mạ Đơ Bi, mi kẻ Lng
30- La đồng Ngu, tru Yn Mỹ
31- Lợn T, g Tr
32- Thợ Sốm, cốm Vng
33- Thng lng Si, gi lng Hạ, mạ lng Nai, trai lng Gn
34- Vải La, c Đăm
35- Kẻ Kỳ gnh cn, kẻ Vn gnh nnh
36- Lắm thc lng Đng, lắm vng lng Keo, lắm cheo Đnh Tổ, lắm giỗ Gia Lm, giu ngầm Cổ Biện
37- Bnh cuốn Thanh Tr, bnh d Qun Gnh
38- Bnh dy lng Kẻ, bnh tẻ kẻ So
39- Bnh đc lng Kẻ, bnh tẻ lng Diễn
40- Gi Trm, nem Vẽ, chuối S
41- Thc Lại Yn, tiền kẻ Gi, c kẻ Canh, bnh dy lng Kẻ, bnh tẻ kẻ So
42- Cho Dương, tương Sủi, đậu Vụi, c Hn
43- Ch qun Dạo, cho qun Tin
44- Ch vối Cầu Tin, bn sen Tứ Kỳ
45- Cơm Văn Gip, tp Cầu Giền, ch qun Tin, tiền Thanh Nghệ
46- Bn Cống Trắng, nắng Khm Thin
47- Muỗi Khm Thin, tiền H Nội
48- Bạc Thổ Quan, gan Trung Tả
49- L vật Quỳnh Đ, giỏ cua Cổ Điển
50- Rượu kẻ Mơ, cờ Mộ Trạch
51- Rượu lng Mơ, c r đầm St
52- Rượu hũ lng Ngu, bnh đc tru lng T
54- Nước mắm kẻ Đ, c r đầm St
55- C r đầm St, c chp đầm Đại
56- C r đầm St, c chp sng Đơ
57- C r đầm St, sm cầm Hồ Ty
58- C kẻ Canh, hnh kẻ Lng
59- C sng Đi, xi Kẻ Qunh
60- Dưa La, c Lng, nem Bng, tương Bần, nước mắm Vạn Vn, c r đầm St.
61- Vải Quang, hng Lng, ngổ Đầm, c r đầm St, sm cầm Hồ Ty
62- ổi Định Cng, nhn lồng lng Quang, vng lng T, ko v xm Văn
63- ớt Định Cng, nhn lồng lng Quang, vng lng St
64- Bằng vải, Bằng dưa, Lĩnh cua, Tứ bn
65- Rau cải lng Tiếu chấm nước điếu cũng ngon
66- Cam Canh, hồng Diễn, cốm Vng
67- Cam Canh, bưởi Diễn
68- Bn mt chợ Đng, bn hồng chợ Ty, bn my chợ Huyện, bn quyến chợ Đo.
69- Dim quả đo, thuốc lo lng Nht
70- Mực Cầu Cậy, giấy lng Hồ
71- Lĩnh Bưởi, lụa La, thu hoa Ngũ X
72- Lĩnh Bưởi, lụa Nga, l Sốm
73- Lĩnh Si, nhiễu Giấy
74- The La, lĩnh bưởi, cấp Mỗ, chồi Phng
75- The La Cả, vải Đồng Lầm
76- Lng Mui th bn củi đồng
77- Đất lng T ch chạy li đui
78- Kh Trung Mu, giu thin hạ
79- Bn như Định Cng bn vng
80- Gốm Bt Trng, vng Định Cng, đồng Kẻ Sặt, sắt Nga Hong
81- Nhất xương, nh da, thứ ba rạc l
82- Lĩnh hoa Yn Thi, đồ gốm Bt Trng, thợ vng Định Cng, thợ đồng Ngũ X
83- Kho tay hay nghề, đất lề Kẻ Chợ
84- Thơm tho hoa si, hoa nhi, khn kho thợ thy Kẻ Chợ
85- Lng hnh sống tru, chỉ đi du khng đi rể
86- Bến trc Nghị Tm, rừng bng Yn Thi
87- Thnh Cổ Loa, cy đa Dục T
88- Ghềnh Bạc, thc S.
89- Phật đ Cầu Đng, tượng đồng Trấn Vũ
90- Bnh dy nếp ci, con gi họ Ng
91- Họ Ng một bồ tiến sĩ
92- Dốt Đng Ngn hơn người ngoan thin hạ
93- Nợ như cha Chổm
94- Sống canh cửa Trng Tiền, chết bộ hạ Trung Hiền Kẻ Mơ
95- Sống lm con trai Bt Trng, chết lm thần hong Kiu Kỵ
96- Chơi với quan vin kẻ Vẽ, khng c bt mẻ m ăn
97- Chơi với kẻ Sổm, khng ốm cũng qu
98- Rt xuống St m ở, xuống Sở m đi, xuống m ti m nằm
99- C mặt: ng Ty, vắng mặt: thy tăng
100- C mặt: ch khch, vắng mặt: thằng Ng
101- Bt lng Trm, lng Trm vẽ; giy lng Kẻ, lng Kẻ đi; việc g đến Noi, Noi co.
102- Bỏ con bỏ chu, khng bỏ mồng su thng ging
103- Chết bỏ con chu, sống khng bỏ mồng su thng ging
104- Cha đnh mẹ treo cũng khng bỏ cha Keo ngy rằm
105. Rm rm hội Khm, u m hội Du, vỡ đầu hội Ging
106. Mồng bẩy hội Khm, mồng tm hội Du, mồng chn đu đu trở về hội Ging
107. Hội Du đ tn, hội Ging đ tan, ai cn hồng nhan th về hội Bưởi
108. Nắng ng Từa, mưa ng Ging
109. Lng Mọc thờ đầu, lng Cầu thờ chn, Php Vn thờ khc giữa
110. Lng Cầu chm lợn, lng Cự ko co, lng Ng chạy ngựa
111. Cỗ Dương Đanh, hnh lng Nội, hội lng Lan, tn lng Qun, hương n lng Đề
112. C Hn, cải To, cho Dương, tương Sủi
113. Trng Ch, m Then, kn To, cho Dương, tương Sủi, củi Đng, vng Keo, bo Trỗ
114. Trống lng Then, kn lng To, gio mc lng Vụi, ti vật lng Dương, tương ngon lng Sủi
115. Chung thn Đống, trống Hạ Tr, m Ty Đam, t v Thượng Ct
116. Nhất chung kẻ Khổng, nhất trống kẻ Mơ
117. Vui xem ht, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội, bối rối xem đm ma, bỏ cửa bỏ nh đi xem giảng thập điều

118. Lục đục Thọ Cầu
Lau tau lng Thp
Hay ht lng H
Ni xa lng Miễu
Ni khiếu lng Tăng
Ni nhăng Ao Di
Ni dai kẻ Ct
Hay ht kẻ Mẩy
Hay sấy Hậu Thn
Hay đồn Mai Dịch.

119. Động my Độc Tn, vc nồi rang thc
Động gi ni Sc, đổ thc ra phơi.
120. Ngồi Cầu Đơ, ni mch Mọc
121. Quậy ủ Chủ tươi, Quậy cười Chủ khc
122. Thứ nhất Vũ Giai, thứ hai Trần Hiền

123. Gớm đời mẹ Ht
c lợn hn Thn
Khốn khổ thơ hộ Bớt
Dy mặt kiện hương Xun
Kềnh cng tru ph Hội
Bơ vơ lọng cụ Tuần

124. Giu thủ qu khng bằng ko l H Nội
125. Đẹp người giăng h, đẹp m ả đo
126. Vui c đầu, rầu canh bạc, nt rượu ty, bi thuốc si
127. Lấy quan, quan cch; lấy khch, khch về Tầu; lấy nh giu, nh giu hết của
128. Hong trng đi, Vi trng lại; gy tai gy hại chẳng km g nhau
129. Qu Đức lm sao, Đăng Bao lm vậy
130. Kiện Gia Lm, lầm bầm Lệ Chi
131. Đất Sủi ai b, Thượng thư một ng bốn v hiển vinh
132. Giỗ Quỳnh Li, xi lng Ct
133. Gi gạo th ốm, gi cốm th khỏe
134. Đầu ma đồng trắng nước trong; cuối ma rau dong, rau dừa.
135. Thc kẻ Tin, tiền Đức Hậu
136. Bảo Đại lm hại ăn my
137. Trai kn vợ giữa chợ Đồng Xun, gi kn chồng giữa phường Quần Ngựa

Trang 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

Sưu Tầm Ti Liệu v Web Design

  H Phương Hoi

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hong Vn

Sưu tầm Nhạc Dn Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lng lin lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những g lin quan đến trang web nầy
Copyright 2003 Trang Ca Dao v Tục Ngữ
Last modified: 03/02/16